NHO Hordaland møtte næringsministeren

Næringsminister Monica Mæland besøkte i dag NHO Hordaland. Der fikk hun en orientering om næringspolitiske saker som er viktig for vårt fylke.

Styret i NHO Hordaland møtte Monica Mæland

Styret i NHO Hordaland møtte næringsminister Monica Mæland. Fra venstre: Bjarte Hordnes (Bodoni), Knut Ulveseth (Murmester), Edel Teige (ET Hårstudio), Monica Mæland, Tom Knudsen (NHO Hordaland), Birte Nilsen (Opero) og Ove Rosvold (Windsor Door)

Publisert 17.01.14

Hordaland

Statsråd Mæland fikk en presentasjon over de viktigste innspillene våre medlemsbedrifter gav i forbindelse bedriftsbesøkene som ble gjennomført i fjor høst. I alt 12 bedriftsbesøk ble gjennomført i valgkampen og tilsammen 40 innspill kom inn.

- Den nye regjeringsplattformen viser at svært mange av våre medlemsbedrifters innspill har fått gjennomslag, sa Tom Knudsen regiondirektør i NHO Hordaland. Han fokuserte spesielt på virkningene av Vikarbyrådirektivet, som fører til økte kostnader for mange industribedrifter i Hordaland.

- Her er det viktig at regelverket tolkes konsekvent og at ikke Norge har særregler som våre konkurrenter ikke har, sa han.

Fagutdanningen var et annet viktig tema på møtet. Regjeringen har økt læretilskuddet, men det er ennå et stykke igjen før tilskuddet er like høyt som for en skoleplass. - Vi gleder oss over at man har signalisert et løft for fagutdanningen i regjeringsplattformen, sa Tom Knudsen. NHO Hordaland har sammen med LO Hordaland og Hordaland Fylkeskommune satt i gang prosjektet: Aksjon Lærebedrift for å få 20% flere læreplasser i 2016. Les mer her.

En ny avtale for inkluderende arbeidsliv forhandles i disse dager. Styret var opptatt av bedrifter som deltar i IA-arbeidet gis tilstrekkelig med gulrøtter. Inneværende avtale har ført til mye byråkrati og økte utgifter.