Rommetveit tok opp spørsmål om økt fergekapasitet på E39

Stortingsrepresentant Mange Rommetveit (Ap) har stilt spørsmål til Samferdselsministeren om Regjeringen støtter økt kapasitet på fergesambandene: Halhjem-Sandvikvåg og Arsvågen-Mortavika.

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit

Publisert 13.02.14

Hordaland, E39

- NHO Hordaland har på vegne av våre medlemsbedrifter skrevet et brev til Samferdselseministeren om saken. Jeg er svært glad for at Magne Rommetveit som også er medlem av Transportkomiteen engasjerer seg i saken, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Spørsmålet Rommetveit har stilt til Samferdselsmininster Ketil Solvik-Olsen (Frp) lyder som følger:

"Vil statsråden ved ny anbodsutlysing på riksvegferje-strekningane på E39 mellom Stavanger og Bergen stilla krav om auka kapasitet og frekvens, og at det i anboda vert krav om tilgang på trådfaust internett for dei reisande?"

Spørsmålet ble sendt 12. februar, og må besvares innen 6 dager.

Våre medlemsbedrifter er opptatt av å gjøre transportarbeidet i og mellom Rogaland og Hordaland fergefritt, men inntil ROGFAST og HORDFAST er på plass er det viktig å avbøte konkurranseulempen periodevis og tidsstyrt stengte transportkorridorer medfører, sier regiondirektøren.

- Målet må være at fergene går kontinuerlig slik at de reisende slipper å planlegge etter rutetabellen. Reisen må mest mulig sømløst, derfor etterlyser vi også trådløs internettdekning og automatisk billettering med AutoPASS, sier Knudsen.

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688