GLOBAL FUTURE

Seti vil så gjerne få bruke sin realfagskompetanse!

Seti ser seg selv litt som Askeladden -– han er nysgjerrig, åpen og optimistisk, men trenger gode hjelpere for å nå målet om å kapre prinsessen (en kvalifisert jobb).

Publisert 05.06.13

Vestlandet, Global Future

Navn Seti Serian
Fødselsår 1963
Epost seti_serian@yahoo.com
Opprinnelsesland Somalia/Kenya
Utdannelse Hovedfag i molekylærbiologi, magistergrad i realfag
Jobb nå Arbeidssøkende
Karriereplaner På kort sikt håper jeg å få relevant jobb og på lang sikt ønsker jeg erfaring med også styrearbeid og ledelse. Ønsker også å starte egen bedrift.

Kompetanse/bakgrunn/erfaring
Erfaring med proteinrensing og arbeid med utvikling av vaksine mot virus som infiserer fisk. Ideer til utvikling – gjelder miljøvennlige produkter.

 

Hvorfor søkte du i Global Future?
- Jeg er nysgjerrig av natur og ønsker å lære noe nytt der dette er mulig. Det er mye en kan lære i Global Future både gjennom formelle og uformelle treff. Det arrangeres et vist antall samlinger i løpet av programmet, hver av dem med spesifikt innhold som er viktig for deltakernes behov.

- Spennende og relevante temaer diskuteres under fagdager; dette kan handle om alt fra norsk kultur og politikk til bedrift besøk og mye annet som er både lærerik og nyttig.

- Alt det overnevnte ga meg stor motivasjon til å søke på programmet og dessuten fordi erfaringene jeg vil få uten tvil vil gi meg et godt grunnlag for å lykkes med bedre integrering i norsk arbeidsliv og norsk samfunnsliv.

 

Hvilke forventninger har du til Global Future?
- Jeg har mange og store forventninger, ikke minst til hva jeg skal selv skal få ut av programmet. Kort kan jeg si:

a) Forbedre mine formidlingsevner

b) Utvide mitt nettverk og få erfaring med kunsten å bygge nettverk

c) Utvikle empati og bedre forståelse for andre mennesker

d) Bli bevisst sider ved meg som kan forbedres i forhold til for eksempel ledelse

e) Jeg venter å få tilbakemeldinger både på mine styrker og på alt annet som kan være relevant for personlig og karrieremessig utvikling.

- Jeg håper også at de som har ansvaret for programmet er gode inspiratorer og klarer å kommunisere godt med alle oss deltakere, sier Seti.

 

Hvordan er det å komme inn i det norske arbeidsmarkedet?
-
Det er hovedmålet mitt – å komme inn i det norske arbeidsmarkedet.  Reisen, må jeg si, har vært tøff. Det har vært vanskelig å finne relevante jobber og når jeg finner dem, er det sjelden jeg blir innkalt til intervju.

- Jeg kan sammenligne min erfaring med Askeladden i folkeeventyret som prøver å finne den bortkomne prinsessen som bor i Soria Moria slottet som ligger og lyser i det fjerne. Det er mange troll av ulike art som er til hinder og tunge hvite skyer som ødelegger utsikten til slottet. Men som alle vet fikk helten prinsessen tilslutt!! Men han trengte gode hjelpere underveis!

- Tross disse hindringer som gjør meg motløs en gang iblandt har jeg fortsatt godt håp om å finne min prinsesse i form relevant arbeid -  eller blir grunder til min egen bedrift, avslutter Seti smilende.