Utnytt ledig kapasitet til 30-minutters frekvens

NHO Hordaland og NHO Rogaland har skrevet et felles brev for til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen der vi ber ministeren om å utnytte ledig kapasitet ved fergesambandet Halhjem - Sandvikvåg slik at man kan få 30-minutters frekvens fra kl. 06:00 til 01:00. Ved Arsvågen - Mortavika ønsker vi 20-miutters frekvens i samme tidsrom.

Publisert 11.12.13

Vestlandet, E39

Selv om kapasiteten ble øket til 6 ferger i 2012, så ble ikke transportarbeidet øket.

 -        Dette medfører at ferger ligger til kai i disse to samband, ukedager, lørdager og søndager, hvor de ellers kunne utført transportarbeid og bidra til det som er viktig for næringsliv og arbeidsliv: Å ha optimale rutemodeller med oppbygde frekvenser som gir en forutsigbar avgangsstruktur med kortest mulig overfartstid, sier Tom Knudsen regiondirektør i NHO Hordaland.

-        Våre bedrifter er opptatt av å gjøre transportarbeidet i og mellom Rogaland og Hordaland fergefritt, men inntil ROGFAST og HORDFAST er på plass er det viktig å avbøte konkurranseulempen periodevis og tidsstyrt stengte transportkorridorer medfører, sier regiondirektøren..

I brevet varsler NHO Hordaland og NHO Rogaland allerede nå behov for å sette inn en 7ende ferge som kan ta trafikkøkning, samt avlaste perioder med høy trafikk, sikre kontinuitet og beredskap i to av landets viktigste fergesamband.

 Se vedlegg: Brev til Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen med forslag til nye rutetider.