- Velger feil utdanning

- Om dagens utdanningstrender fortsetter, blir det svært vanskelig å dekke næringslivets kompetansebehov. Ungdom risikerer å utdanne seg til arbeidsledighet, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland til BA i dag.

Publisert 14.05.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

BA setter i dag søkelys på utdanning, karriere og kompetanse, og intervjuer en rødruss og en nyutdannet elektriker med fagbrev.  

- Det er ikke umulig at jeg videreutdanner meg på et senere tidspunkt, og jeg føler at jeg traff blink med å velge akkurat denne utdannelsen, sier Joachim Morken til BA, som nettopp er ferdig med to og et halvt år i lære hos Frøland og Noss Elektro AS.

Regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen er enig i at fagbrev ikke slutten. 

Knudsen mener for mange elever velger allmennfag fordi de blir rådet av skole og foreldre til å ta et trygt valg.

– Problemet er at veien til yrkeskompetanse er mye lengre via allmennfag og høyskole/ universitet. Våre medlemsbedrifter trenger dyktige fagfolk, da er yrkesfag en mye mer relevant vei. Våre bedrifter melder at de beste ingeniørene er de som også har et fagbrev i bunn. Det er viktig å få frem for skole, elever og foreldre at fagbrev ikke er en endestasjon, men kanskje det beste grunnlaget for videre utdanning, sier han i BA i dag.

Ferske tall fra NHOs Kompetansebarometer viser at hele 58 prosent av Hordalandsbedriftene har rekrutteringsproblemer og at 57 prosent av NHOs medlemsbedrifter på landsbasis har stort behov for ansatte med fagbrev eller fagskole.

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

NHO Hordaland

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338