Bergen mot 2030: Omstilling i kunnskaps- og teknologibyen Bergen.

Abelia og NHO Hordaland inviterer til møte 16. november 2015, kl. 13.00-15.00, sted: Bergen Teknologioverføring, med temaet: "Bergen mot 2030: Omstilling i kunnskaps- og teknologibyen Bergen".

Publisert 28.10.15

Vestlandet

Kunnskap og teknologi er en forutsetning for innovasjon og vekst i fornyingen av Norge. Bergen har verdensledende forsknings- og teknologimiljøer, men som Norge ellers også betydelige omstillingsutfordringer.   Som kunnskaps- og IKT-næringens viktigste interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er Abelia opptatt av å tilrettelegge for gode rammebetingelser og verdiskaping.   Derfor arrangerer vi et ettermiddagsmøte hvor vi inviterer til diskusjon om mulighetene i omstilling generelt og i Bergen spesielt.

PROGRAM.

  • Velkommen Håkon Haugli, adm.dir., Abelia og regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland
  • "Muligheter gjennom bedre samspill". Aina Berg, adm.dir., Uni Research
  • "Ny oljeteknologi i en bransje i omstilling" Nils-Eivind Holmdal, forretningsutvikler, Rock Physics Tecnology
  • "Gründerselskapet som utfordrer giganten" Carl Erik Michaelsen, gründer og COO, TicketCo
  • "Personlig kommunikasjon på tvers av alle kanaler" Mark Nijhof, medgründer, Document Farm.
  • Avslutning med samtale rundt bordet: " Bergen 2030 – hva må til? "
  • Oppsummering Håkon Haugli, adm.dir., Abelia

Meld deg på