Angrer på at de valgte allmennfag

Brødrene Jan Åge og Nils Ingard Tislevoll bor hjemme, har en utdanning de ikke får brukt og ingen jobb, skriver Bergens Tidende i dag. - Mange tror fagbrev er et endestopp i utdannelsen. Det er feil, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Foto: Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Foto: Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Publisert 03.03.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

I 2012 var det 58 prosent som tok allmennfag blant elevene på videregående. Det er en økning på syv prosentpoeng bare siden 2003, opplyser Bergens Tidende. - Min klare oppfordring er at flere må velge yrkesfag, sier Tom Knudsen. - Fra i år har man også innført en rett til skoleplass for å fullføre studiekompetanse også etter at man har tatt fagprøven, sier han.

- Spørsmålet er om det er for mange i dag som tar allmenne fag. En del av disse, ca. 25 prosent, dropper ut. Den andre problemgruppen er dem som sitter igjen med allmennfaglig videregående uten å gå videre. Det er lite verdt i arbeidslivet, viser det seg. De har gjerne ustabile jobber og går tidlig ut av arbeidslivet og på uføretrygd. Da er en yrkesutdanning mer verdt, sier professor ved Norges Handelshøyskole, Kjell G. Salvanes til Bergens Tidende.

Les også: Kjell G. Salvanes innleder på årskonferansen 27. mars: Læringslivet.

- Jeg håper at flere får øynene opp for fagutdanningen. Nå ligger også forholdene til rette for å kunne bygge videre på denne utdanningen, blant annet til mesterbrev og ingeniørutdanningen, sier Tom Knudsen. 

Søknadsfristen for å søke videregående opplæring er 3. mars. For mer informasjon se Vigo.no.