Kurs i arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner

På dette kurset får du lære mer om lovens generelle regler for arbeidstid, og du får en grunnleggende innføring i skiftordninger og rotasjoner.

Publisert 20.08.15

Vestlandet

Norsk Industri får mange henvendelser angående arbeidstid, skiftordninger og rotasjoner. Vi har derfor satt opp et nytt grunnkurs i arbeidstid 29. september i Bergen. Jobber du med HR og ledelse bør du gjennomføre dette kurset, som vil gi deg en innføring i mange aktuelle problemstillinger. Kurset fokuserer på praktiske problemstillinger, eksempler fra industrien, samt hvordan du kan unngå ulike fallgruver.

Kurset holdes av Norsk Industris advokater Vibeke Lærum, Knut Aaser og Bernt Jørgen Stray, og vil blant annet ta for seg følgende temaer:

• Litt om Norsk Industri som arbeidsgiverorganisasjon og hvilke tjenester vi tilbyr
• Kortfattet oversikt over lovens arbeidstidsregler, herunder regler om fritid og pauser
• Hva innebærer gjennomsnittsberegning av arbeidstid og hva er fordelene ved dette?
• Søndags- og nattarbeid, herunder regler for fritak fra nattarbeid
• Unntak fra arbeidstidsreglene for arbeidstakere i ledende- eller særlig uavhengig stilling
• Forskjellen på skift og rotasjon, samt grensedragning mot turnusordninger
• Gjennomgang av forskjellige skiftordninger; 2-skift, døgnkontinuerlig- og helkontinuerlig skift
• Skiftarbeid og ferieavvikling
• Skift og overtidsregistrering etter loven
• Kortfattet oversikt over rotasjonsordninger hjemlet i Industrioverenskomsten
• Hvordan går man fram for å få godkjent en rotasjonsordning?
• Rotasjonsordninger og innleid personell
• 14-28-rotasjon – hvilke problemstillinger kan dukke opp?

Målgruppe: HR-medarbeidere, ledere og andre som vil lære mer om temaet.

Kursavgift inkluderer kursmateriell, lunsj og kaffe/te.

Meld deg på i dag!

VELKOMMEN TIL KURS!