Bedriftene i Hordaland mer positive det siste året

-Pilene peker oppover, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Hordaland.

#205

Photo by: Aksel Jermstad

Publisert 27.06.17

Vestlandet

Næringslivets økonomibarometer er en kvartalsvis undersøkelse som sendes til NHOs medlemsbedrifter, der bedriftene får spørsmål om hvordan de opplever markedssituasjon og forventninger. I overkant av 1800 bedrifter svarte i 2 kvartal.

- Optimismen har økt hos bedriftene i Hordaland det siste halvannet året. Over en lengre periode var bedriftene i Hordaland samstemte med landsgjennomsnittet om markedssituasjonen, men siden inngangen til 2016 har utviklingen vært noe annerledes. Mens NHO-bedriftene samlet har blitt gradvis mer positive siden inngangen til 2016, lot oppgangen vente på seg for Hordaland-bedriftene.

Mens bedriftene i vår region var blant de mest pessimistiske i slutten av 2015 og gjennom året 2016, er nå situasjonen snudd. I de to første kvartalene i år har Hordaland-bedriftene blitt tydelig mer positive. Færre bedrifter opplever markedssituasjonen som dårlig og flere bedømmer den som god.

Andelen bedrifter som forventer at markedssituasjonen vil bedre seg økte markert i 2. kvartal, og forventningene er nå om lag som for landsgjennomsnittet.  Selv etter flere kvartaler med oppgang er fortsatt investeringene på et historisk lavt nivå.  Det er noe mer optimisme her i forhold til forrige kvartal, men i det store perspektivet er satsingen på nye arbeidsplasser omtrent det svakeste siden 1990-tallet.

- De dårlige tidene er imidlertid ikke over for bedrifter i petroleumsnæringen. Bedriftene som retter seg mot petroleumsnæringen rapporterer fortsatt om en vanskelig markedssituasjon. De forteller at de imidlertid forventer bedring framover, og det er gledelig, sier regiondirektør Tom Knudsen.

#205

#205