Behov for strakstiltak i forbindelse med stengning av Gudvangatunnelen

- Medlemsbedriftene i NHO og næringslivet forøvrig i området vil lide store økonomiske tap som konsekvens av brannen, spesielt reiselivsnæringen og deres underleverandører. Dette viser erfaringene fra 2 år siden da Gudvangatunellen ble stengt i 6 uker pga brann, sier Wenche Salthella, bransjesjef i NHO Reiseliv Vest-Norge.

Wenche Salthella er bransjesjef i NHO Reiseliv Vest-Norge

Wenche Salthella er bransjesjef i NHO Reiseliv Vest-Norge

Publisert 12.08.15

Vestlandet

Ut fra signalene som er gitt er det er grunn til å tro at tunellen vil bli stengt like lenge også denne gangen.- For 2 år siden ble det etter sterkt påtrykk fra næringslivet satt inn avbøtende tiltak fra vegmyndighetene, men disse kom ikke raskt nok. Og spesielt reiselivsnæringen i indre del av Hordaland og Sogn og Fjordane led store tap, sier Salthella. I sommerhalvåret er det særlig cruise-trafikk og rundreiseturer som gir store inntekter til næringen. Det er få omkjøringsmuligheter når Gudvanga-tunnelen blir stengt.

Hun ber Statens Vegvesen straks om å sette i verk tiltak for å avbøte situasjonen: 

  1. Informasjon ut om avbøtende tiltak, og status i arbeidet med å få reparert tunellen.
  2. Hurtigbåt mellom Flåm og Gudvangen med god kapasitet og hyppige avganger. Det er viktig at hurtigbåtkapasitet og rutetidene koordineres med reiselivet mht cruiseanløpene i Flåm og Flåmsbana.
  3. Sette inn ekstra ferge som kan trafikkere på fergestrekningen Hella – Vangsnes.
  4. Kolonnekjøring for busser (kun sjåfør) gjennom tunellen straks det er sikkerhetsmessig forsvarlig -slik at turistbussene kan komme seg videre til hotellene i regionen.

 For ytterligere kommentarer:
Wenche Salthella: 922 60 009