Bekymringsmelding til forsvarsministeren om lærlinger

NHO og LO er bekymret for at en pågående omorganisering i Forsvaret kan får alvorlige konsekvenser for inntaket av lærlinger i 2016.

Publisert 10.03.16

Vestlandet, E39

I et brev til forsvarsminister Ine Eriksen Søreide uttrykker NHO, LO i Hordaland sin sterke bekymring for at denne omorganiseringen kan får alvorlige konsekvenser for inntaket av lærlinger.

Som Hordalands største lærebedrift er Forsvaret en viktig bidragsyter til at mange får læreplass og fullfører med et fagbrev. Forsvaret har gjennom en årrekke vært et viktig forbilde for lærlingordningen i offentlig sektor.

I brevet oppfordrer partene forsvarsministeren til å fortsatt sikret et bredt tilbud av lærefag og opprettholde posisjonen der Forsvaret bidrar til å synliggjøre attraktive karriereveier innen fag- og yrkesopplæringen.

Partene i arbeidslivet i Hordaland ber i brevet om at forsvaret sin ledelse så langt som mulig skåner lærlinge-ordningen i den forestående omorganisering.

Se hele brevet til Forsvaredepartementet her