Bli Lærebedrift!

Aldri hatt lærlinger før? Da kan din bedrift få et ekstratilskudd på kr. 50.000 i tillegg til lærlingetilskuddet på 127 787.

Publisert 19.03.15

Vestlandet, Aksjon lærebedrift

Hva er en lærebedrift?

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent til å utdanne nye fagarbeidere. Lærebedriften velger selv hvilken elev de ønsker å ansatte som lærling i bedriften.  Lærlingen blir ansatt i læretiden, som normalt sett er to år. I læretiden skal lærlingen få opplæring etter en læreplan, og bli rustet til å gå opp til en fagprøve i faget. Når læretiden er over opphører ansettelsesforholdet, men det er fullt mulig å ansette lærlingen som fagarbeider i bedriften om det er ønskelig for partene.  

Hvordan? 

  • Enhver virksomhet som kan gi opplæring innenfor fag som fører fram til et fag- eller svennebrev, kan søke om å bli helt eller delvis godkjent som opplæringsbedrift. Send søknad her
  • Lærebedriften må ha en kvalifisert faglig leder med ansvar for opplæringen. Normalt vil fag eller Svennebrev være dekkende.
  • Kan bedriften bare gi opplæring i deler av læreplanen kan dette løses gjennom et samarbeid med et Opplæringskontor

Hvorfor?

  • Får en faglig oppdatering gjennom det å være en aktiv lærebedrift i faget
  • Får være med å utvikle dyktige fagarbeidere 
  • Hever statusen på yrkesfagene
  • Sikrer god rekruttering i sitt fag gjennom lærlingordningen.
  • Motta tilskudd fra fylket for å påta seg opplæringsansvaret

 Ta gjerne kontakt for en prat om lærlingeordningen.

 

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

NHO Hordaland

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338