Bli med på lærlingløftet!

NHO Hordaland utvider med dette sin medlemsservice ved å bistå din bedrift med lærlingløftet. Bli kjent med Aksjon Lærebedrift!

Publisert 08.05.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

Aksjon Lærebedrift jobber med rekruttering til yrkesfag, for at næringslivet i Hordaland skal få tilgang på rett kompetanse og faglig sterke medarbeidere. Men hvorfor skal akkurat din bedrift bli med på lærlingløftet?

"Det enkleste svaret er: Fordi din fremtid avhenger av det. Utdanningssektoren er bedriftens viktigste leverandør", mener prosjektleder Stine M. Fjeldstad.

Og tallene sier sitt: Når 57% av NHOs medlemsbedrifter oppgir et stort behov for ansatte med fagbrev, 58% av Hordalandsbedriftene har rekrutteringsproblemer og kun 16% av yrkesfagelever ender opp med fagbrev etter fem år, blir det fremtidige kompetansegapet tydelig.

NHO Hordalands regionsdirektør Tom Knudsen observerer at bedriftene lider som resultat av frafallet i VGS. - Vi er bekymret for yrkesfagene. Konsekvensene av frafall i de yrkesfaglige linjene på videregående skole kan i verste fall gjøre at bedrifter må si fra seg oppdrag eller redusere virksomheten, sier han.

Vi inviterer derfor alle våre medlemsbedrifter til å investere i fremtiden. Ta del i lærlingløftet og bli lærebedrift!

- Mange tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet - men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller. Kanskje kan du ta inn en lærling i logistikkfaget, salgsfaget eller kontor- og administrasjonsfaget, forteller Fjeldstad.  

Mulighetene er mange, og begrensningene få. Aksjon Lærebedrift kan bistå med å finne gode løsninger på din arbeidsplass.

Å være lærebedrift kommer også med en rekke fordeler:

- Som ny lærebedrift tildeles et stimuleringstilskudd på 50 000 kr.

- Det er en mulighet til å skreddersy bedriftens fremtidige medarbeider.

- Bedriften velger selv hvilken lærling som blir ansatt.

- Lærlingordningen er derfor en kostnadseffektiv, langsiktig og god måte å rekruttere på, og flertallet av norske lærebedrifter ansetter lærlingene når læretiden er over.

- Bedriften får inn ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv og gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får. 

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338