Bli med på lærlingløftet!

NHO Hordaland utvider med dette sin medlemsservice ved å bistå din bedrift med lærlingløftet. Bli kjent med Aksjon Lærebedrift!

Publisert 08.05.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

Aksjon Lærebedrift jobber med rekruttering til yrkesfag, for at næringslivet i Hordaland skal få tilgang på rett kompetanse og faglig sterke medarbeidere. Men hvorfor skal akkurat din bedrift bli med på lærlingløftet?

"Det enkleste svaret er: Fordi din fremtid avhenger av det. Utdanningssektoren er bedriftens viktigste leverandør", mener prosjektleder Stine M. Fjeldstad.

Og tallene sier sitt: Når 57% av NHOs medlemsbedrifter oppgir et stort behov for ansatte med fagbrev, 58% av Hordalandsbedriftene har rekrutteringsproblemer og kun 16% av yrkesfagelever ender opp med fagbrev etter fem år, blir det fremtidige kompetansegapet tydelig.

NHO Hordalands regionsdirektør Tom Knudsen observerer at bedriftene lider som resultat av frafallet i VGS. - Vi er bekymret for yrkesfagene. Konsekvensene av frafall i de yrkesfaglige linjene på videregående skole kan i verste fall gjøre at bedrifter må si fra seg oppdrag eller redusere virksomheten, sier han.

Vi inviterer derfor alle våre medlemsbedrifter til å investere i fremtiden. Ta del i lærlingløftet og bli lærebedrift!

- Mange tenker gjerne kun på at de kan ta inn lærlinger i bedriftens hovedvirksomhet - men bedriften består som regel av mange ledd. Stadig flere bedrifter som er kjent med de tradisjonelle yrkesfagene ser verdien av å ansette lærlinger også i andre roller. Kanskje kan du ta inn en lærling i logistikkfaget, salgsfaget eller kontor- og administrasjonsfaget, forteller Fjeldstad.  

Mulighetene er mange, og begrensningene få. Aksjon Lærebedrift kan bistå med å finne gode løsninger på din arbeidsplass.

Å være lærebedrift kommer også med en rekke fordeler:

- Som ny lærebedrift tildeles et stimuleringstilskudd på 50 000 kr.

- Det er en mulighet til å skreddersy bedriftens fremtidige medarbeider.

- Bedriften velger selv hvilken lærling som blir ansatt.

- Lærlingordningen er derfor en kostnadseffektiv, langsiktig og god måte å rekruttere på, og flertallet av norske lærebedrifter ansetter lærlingene når læretiden er over.

- Bedriften får inn ny kunnskap, både gjennom lærlingen selv og gjennom kurs og faglig påfyll som bedriftenes instruktører og faglige ledere får. 

Kontakt oss

Stine Monica Fjeldstad

Prosjektleder

NHO Hordaland

stine.monica.fjeldstad@nho.no
Mobil
48313338