Bli med på lærlingløftet!

Nær 400 ungdommer i Hordaland mangler læreplass. Dette er søkere som ønsker å fullføre en fagutdanning til fagbrev eller svennebrev, men som nå blir kastet ut i usikkerhet, skriver Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Publisert 22.08.14

Hordaland, Aksjon lærebedrift

Samtidig viser NHOs Kompetansebarometer at næringslivet trenger faglært arbeidskraft mer enn noen annen kompetanse. Tall fra SSB viser dessuten at mangel på håndverkere kommer til å bli et stort problem for Norge. Arbeidstakere med yrkesfaglig kompetanse er en svært ettertraktet gruppe i arbeidsmarkedet.

Vår konklusjon er derfor klar: Hordalands bedrifter må ta inn flere lærlinger!

Yrkesfagenes viktighet ble godt synliggjort gjennom Kristine Madeleine Banggren sin kronikk "Bare en elektriker" (Ringerikes Blad 01.01.14). Her påpekte hun at " Statsviteren med femårig mastergrad nok vil trenge elektrikeren flere ganger i løpet av et arbeidsliv, enn elektrikeren vil trenge statsviteren." Kronikken går som en farsott i sosiale medier og viser at budskapet er overmodent.

Lærlingordningen er ikke bare den viktigste veien til rekruttering. Ordningen sikrer bedriften ny kunnskap både fra lærlingen selv og gjennom kurs som bedriftens instruktør får. På den måten kan lærlingeordningen gi en kontinuerlig faglig fornyelse som styrker virksomhetens konkurransekraft.

Samtidig er det viktig at bedriftene får aktive og motiverte lærlinger. NHO Hordaland anbefaler ingen søkere å sitte på gjerdet i håp om å få tildelt en læreplass. Det hjelper ikke å stå registrert som søker i et datasystem, man må være en aktiv søker. På den andre siden oppfordres bedriftene til å være imøtekommende ovenfor ungdom som skal ut i arbeidslivet for første gang.

Det koster bedriften å lære opp unge mennesker i et fag, selv om det er en investering for fremtiden. For å stimulere nye bedrifter til å ta inn lærlinger for første gang, gir Hordaland fylkeskommune derfor et ekstra tilskudd på 50.000 kroner til nye lærebedrifter, i tillegg til det ordinære tilskuddet på ca. kr. 120.000.  

Om bedriften din ennå ikke har skaffet seg lærling fra høsten av, vil vi anbefale det på det sterkeste. De ansatte er bedriftens viktigste ressurs. Bedriftene må selv ta ansvar for å sikre seg dyktige industrimekanikere, bilmekanikere, elektrikere osv. som de trenger om fem og ti år. Næringslivet må vise seg attraktivt for ungdommen.

Nylig var NHO Hordaland hos en voksende teknologibedrift på Mongstad. Bedriften tar kostnaden med å hente busslaster med elever fra videregående skoler til bedriften for å vise seg fram. Denne satsingen har gitt resultater. I dag kan bedriftslederen peke ut fagarbeiderne som for noen år tilbake satt på den bussen.

Vi håper flere gjør som denne innovative bedriften. Skaff dere de beste gjennom å vise frem faget, bedriften og fremtidsmulighetene med et fagbrev i hånden. Bli lærebedrift!

 Innlegget stod også på trykk i Bergens Tidene 20. august.