Clarion Collection Hotel No 13 blir Ringer i Vannet-bedrift

Attføringsbedriften A2G og Clarion Collection Hotel No 13 har nå inngått rekrutteringsavtale gjennom Ringer i Vannet.

Kjersti Rasmussen fra A2G og hotel manager i Clarion Collection Hotel No 13, Camilla Karlsen. 

Publisert 17.06.14

Hordaland, Ringer i vannet

Ringer i Vannet er en rekrutteringsstrategi i regi av NHO. Målet er få personer, som av ulike årsaker har falt utenfor arbeidslivet, inn i ordinære jobber.

- Vi er veldig glade for å ha Clarion Collection Hotel No 13 med oss på laget, sier prosjektleder for Ringer i Vannet i NHO Hordaland, Ragnhild Friis-Ottessen.

- Det er kjempepositivt at Clarion tar samfunnsansvar og bidrar til at flere personer under attføring kommer tilbake i jobb. Spesielt siden dette er en bedrift med varierte arbeidsoppgaver og et høyt kvalitets- og kompetansenivå. Det er viktig for oss at kandidatene får god opplæring og støtte underveis. Det er vi sikre på at de vil få hos Clarion, sier Friis-Ottessen.

Ringer i Vannet ønsker å få flest mulig av NHOs medlemsbedrifter til å engasjere seg i attføringsarbeid. Derfor er det helt sentralt at prosjektet foregår på næringslivets premisser.

- Ringer i Vannet skaper trygge rekrutteringsmuligheter av kompetent arbeidskraft, forklarer Friis-Ottessen. Gjennom kartlegging utført av en attføringsbedrift får NHOs medlemmer nye arbeidstakere som er spesielt godt egnet for deres virksomhet.

Et nært samarbeid med attføringsbedriften kan også gi merverdi i form av bistand til for eksempel oppfølging av langtidssykemeldte, intern attføring, rådgiving og veiledning i forhold til IA-arbeid.

Ta gjerne kontakt med Ragnhild Friis-Ottessen for mer informasjon. 

Kontakt oss