Dialogkonferanse for leverandører av vedlikeholdstjenester til tunnelbasseng

Det inviteres til dialogkonferanse onsdag 14. mai om leverandørbehov av ubemannede tjenester innen rengjøring og rensing av tunnelbasseng.

Publisert 28.04.14

Hordaland

Tid:      Onsdag 14. mai kl 09:00 - 16:00
Sted:    Stemmeveien 51, 5009 Bergen.

Bergen Vann, Norsk Vann, NHO, KS og seks kommuner ønsker deg velkommen til konferansen den 14. mai kl. 09:00. Her vil kommunene presentere sitt behov for leverandørmarkedet og utfordringene sammen med tanker om den videre gjennomføring av prosessen. 

Målgruppen for dialogkonferansen er leverandører innenfor bransjer som vann og avløp, olje og energi, entreprenører, rådgivende ingeniører, teknologibedrifter og universitets- og forskningsmiljøer.

Frist for påmelding er 7. mai 2014

Husk også å melde deg på en-til-en møter og befaring dersom du ønsker å delta på dette. Påmelding til konferansen gjøres ved registrering til: OleDan.Lundekvam@bergen.kommune.no

Program for dialogkonferansen

09:00 – 09:30
Registrering & kaffe
09:30 – 09:45
Velkommen v/ Liv Røssland, finansbyråd Bergen kommune
09:45 – 10:00
Om NHO/KS Nasjonalt program for leverandørutvikling
v/ Tore Andre Sines, NHO
10:00 – 10:15
Støttemuligheter hos Innovasjon Norge v/ Rita Brokstad, Innovasjon Norge
10:15 – 10:30
Viktigheten av en sikker vannforsyning v/ Mattilsynet v/ Odd Tøsdal, Mattilsynet, distriktskontoret for Bergen og omland
10:30 – 10:45
Viktigheten av sikkerhet, slik gjøres det i dag v/geolog/arbeidstilsynet
10:45 – 11:00
Pause
11:00 – 12:00
Om behovet for ubemannet rengjøring og rensing av tunnelbasseng
- Ole Dan Lundekvam, Bergen Vann KF
- Terje Røren, Glitrevannverket Drammen
- Lars Wermskog, Oslo kommune
- Arve Tronhus, Trondheim kommune
- Terje Lilletvedt, Kristiansand kommune
- Anders Mangset, Bærum kommune
12:00 – 12:30
Dialog og veien videre
12:30 – 13:00
Lunsj, enkel servering
13:00 – 15:00
Speed dating med kommunen for de som ønsker (husk å melde på). De som ikke deltar på dette kan bruke ledig tid til å prate med andre aktører.
15:00 – 16:00
Tilbud om befaring på Svartediket vannbehandlingsanlegg eller Ulriken bassengene, knutepunkt på Landås (husk å melde deg på).


Ordstyrer: Magnar Sekse, fagdirektør VA etaten, Bergen kommune

For spørsmål vedrørende konferansen kontakt; OleDan.Lundekvam@bergen.kommune.no.