Dialogkonferanse: Hvem tar ansvar i byggebransjen?

Fellesforbundet, NHO Hordaland, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg Vestenfjelske, LO Hordaland inviterer til dialogkonferanse med tema: Hvem tar samfunnsansvar i byggebransjen?

Publisert 25.09.14

Hordaland

Bakgrunnen er en rekke bekymringsmeldinger fra byggebransjen. Blant annet er privatmarkedet innen rehabilitering så å si forsvunnet for seriøse aktører. Samtidig vet vi at hus og hjem blir pusset opp for 60 milliarder kroner hvert år.Skatteetaten anslår at omtrent 1/3 av omsetningen i byggebransjen er svart.

Vi mener det haster å få plass et anbudssystem som styrker fagkompetansen og lærlingeordningen, hindrer sosial dumping og kriminell adferd. Offentlig sektor er en stor byggherre og innkjøper av varer og tjenester. Derfor inviterer vi alle kommuner i Hordaland til en dialogkonferanse for å komme frem til en felles plattform for å løse disse problemene i næringen.

Sted: Scandic Bergen City Tid: Mandag 20. oktober kl. 10:00-13:30. (det serveres lunsj). Her melder du deg på!

PROGRAM

09:30     Registrering med kaffe/te

10:00     Velkommen ved Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland og konferansier for dagen

 10:10     Hvem tar ansvar i byggebransjen?

 Ved Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens landsforbund

10:30     Situasjonsrapport om næringen

Ved Knut Leirvåg, Arbeidstilsynet

10:50     Bli med på Lærlingeløftet!

Ved Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland og Roger Pilskog, distriktssekretær LO Hordaland

11:10     Lunsj

12:00     Hva gjør Bergen kommune?

Ved Ole Rasmussen, fungerende innkjøpssjef i Bergen Kommune

 12:20     Paneldiskusjon: Hvordan kan vi bekjempe svart økonomi? Hvem har ansvaret? Hva kan vi gjøre?         

Deltakere i panelet:

  • Audun Lågøyr, direktør for næringspolitikk i Byggenæringens Landsforbund
  • Marte Mjøs Persen, leder av Bergen Ap
  • Liv Røssland, finansbyråd i Bergen (Frp)
  • Mads Wiik Kleven, leder av Fellesforbundet avdeling 747 Unionen Fagforening

Mulighet for salen å komme med innlegg i debatten.

13:20     Oppsummering og veien videre
13:30     Slutt for dagen.