Digitalisering endrer bedriftenes kompetansebehov

Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Sogn og Fjordane. Behovet for både ingeniører og yrkesfag er stort, viser NHO kompetansebarometer for 2017. Likevel er det endring i bedriftenes behov for kompetanse, som følge av digitalisering og automatisering.

#205

Byggeplass Fotograf: iStockPhoto

Publisert 29.08.17

Vestlandet, Sogn og Fjordane

Behov for fornyelse
Hele 6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov. Bedriftene i Sogn og Fjordane forteller om særlig behov for fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon, elektrofag og bygg- og anleggsfag de neste fem årene. Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for er elektro-, data- og maskiningeniører. Effekten av digitalisering spiller nå også inn på hvilke behov medlemsbedriftene har.

-Når flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse kan det ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter etter de første effektene av oljeprisfallet i 2014. Økningene i kompetansebehov på Vestlandet ser ut til å følge konjunkturendringene, sier regiondirektør i NHO Sogn og Fjordane Tom Knudsen.  Han poengterer at dette også kan reflektere at flere bedrifter er i en omstillingsfase, og at økt behov for kompetanse handler om et behov for fornyelseog at de er nødt til å omstille seg mot nye produkter, tjenester og markeder. 


Slik påvirker digitaliseringen
For første gang har NHO spurt bedriftene om hvilke konsekvenser de anser at digitalisering og automatisering vil ha med hensyn til kompetansebehovet de neste fem årene. 2 av 3 bedrifter har, eller planlegger, å digitalisere og/eller automatisere de neste fem årene.
1 av 3 bedrifter oppgav å ha implementert en form for digitalisering/automatisering. Litt færre, om lag 30 prosent oppgav å ha planer om å gjennomføre en eller flere former for digitalisering eller automatisering av prosesser eller arbeidsoppgaver.  


Det blir et større behov for kompetanse innenfor fagområdene samfunnsfag, juridiske fag, økonomiske og administrative fra. Innenfor disse fagområdene sier hele 74 prosent at de har endret behov for kompetanse som følge av digitaliseringen. 27 prosent av bedriftene i Sogn og Fjordane sier de vil ha mindre behov for folk som kun har fullført grunnskoleutdanning.  Mens 23 prosent sier de vil ha mindre behov for de som kun har fullført videregående skole med studieforberedende retning. 


- Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Tom Knudsen.  Han etterlyser et teknologiløft i hele utdanningssystemet, og mener det bør være selvsagt at studentene får møte oppdatert utstyr i utdanningenes sine.