Dugnad skal hjelpe disse flyktningene ut i jobb

Yamen (38) og Aziz (30) er begge flyktninger, har god utdanning og er sultne på å få seg jobb i Bergen. Nå får de hjelp av NAV Hordaland og NHO Vestlandet, som er i gang med en storstilt flyktningdugnad.

#205

Fra venstre: Bassam Minzalji (Jobbspesialist), Yamen Sulaiman (tannteknikerassistent) , André Zeiffert (Bergen Tannteknikk) Aziz Alriddan (jobbsøker) og Andrea Andrea Håvik Hauge (Jobbspesialist) Fotograf: NHO Vestlandet

Publisert 24.01.18

Vestlandet

– Å lære seg norsk er viktig for å bli integrert, men for å kunne leve her må du ha en jobb, sier tanntekniker Yamen Sulaiman fra Syria.

NAV og NHO går nå sammen om å sikre at han og tusenvis av innvandrere med fluktbakgrunn kommer seg ut i jobb. Satsingen «Hurtigsporet» skal koble bedrifter med flyktningene som sitter på ettertraktet kompetanse.

Fire pilot-byer

Hurtigsporet er i første omgang avgrenset til fire byer: Bergen (NAV Årstad), Drammen, Bodø og Fredrikstad.

Nærmere 27.000 flyktninger er nå i med et introduksjonsprogram. Mange av dem kom til Norge høsten 2015. Første mål var å skaffe dem bolig. Nå står arbeid og integrering for tur.

– Vi har sendt ut målrettet informasjon til våre medlemsbedrifter som kan ha behov for disse kandidatene, eksempelvis frisører, skreddere, malere, samt handel- og elektronikk. Vår erfaring er at dersom bedriftene stiller plass til disposisjon må vi sikre god oppfølging og kompensasjon i en periode. Da tror jeg vi kan lykkes, sier regiondirektør Tom Knudsen i NHO Vestlandet.

I 2017 var det til enhver tid rundt tusen arbeidsledige, med opphav utenfor EØS-området, som var bosatt i Hordaland.

Verdifull jobbtrening

38-årige Yamen jobber nå i 40 prosent stilling hos Andre Zeiffert ved Bergen Tannteknikk AS, noe han er takknemlig for.  Neste utfordring er å få papirene på plass: Norsk godkjenning av hans toårige tanntekniker-utdanning fra Ukraina og verifisering av 17 års arbeidserfaring fra hjemlandet. 

– Å ha en jobb å gå til er det viktigste for meg. Jeg vet det er vanskelig å få fast ansettelse, men er positiv og prøver å finne en så god jobb som mulig, sier Yamen.  Han får hjelp av jobbspesialist Andrea Håvik Hauge i Bergen kommune som er bindeledd mellom ham, NAV og arbeidsgiver.

Norge trenger ny arbeidskraft

Hjelp fra NAV og NHO får også Aziz Alriddan (30) fra Libya. Han har ni års erfaring fra oljebransjen i hjemlandet der han drev eget firma. Han har toårig høyere utdanning fra Storbritannia og snakker flytende engelsk, i tillegg til å ha overraskende gode norskkunnskaper.

– Jeg flyttet til Norge for ett år siden og prøver å lære språket så fort jeg kan. Jeg søker på jobber og var på intervju hos et offshore-firma tidligere i dag. Jeg har lyst å bli en gründer når jeg har skaffet meg nok kunnskap om arbeidsmarkedet. Jeg ønsker å få sjansen hos et norsk firma og har lyst å dele min erfaring, sier Aziz.

Assisterende fylkesdirektør Tommy Johansen i NAV Hordaland mener mange av flyktningene besitter verdifull kompetanse som kan gi norske bedrifter en fordel.

– Noen flyktninger skal på skolebenken, andre besitter topp utdanning. Frem mot 2020 vil det være knapphet på arbeidskraft i Norge. Bedrifter trenger ny kompetanse, kanskje spesielt de som har drevet ensidig rekruttering. Skal man drive innovasjon kan nye medarbeidere gi et konkurransefortrinn, sier Johansen.

 

Fakta:

  • NAV, Introduksjonssenteret for flyktninger og NHO skal samarbeide om å sikre at      flere innvandrere med fluktbakgrunn kommer ut i jobb.
  • Arbeid er den beste formen for integrering.
  • NAV kan ikke løse utfordringen med å få folk i jobb alene, derfor er samarbeidet med NHO viktig.
  • Vi trenger et hurtigspor mot arbeid for de som står nær      arbeidsmarkedet.  De som står lengre unna, må gis tilstrekkelig utdanning og opplæring.
  • I de fire pilotbyene kan bedriftene ta kontakt med NAV for å få vite hvilken kompetanse som er      tilgjengelig i nærområdet.
  • NAV kan gi informasjon om hvilke støtteordninger som finnes og bistå med rekruttering.