Energi- og miljøkomiteen anbefaler elektrifisering av Utsirahøyden

Energi- og miljøkomiteen på Stortinget har enstemmig anbefalt elektrifisering fra land av hele Utsirahøyden. Innstillingen krever at elektrifisering må skje så snart som mulig, og senest innen 2022.

Foto: Kjetil Alsvik

Publisert 06.06.14

Hordaland

Saksordfører Terje Aasland (AP) er glad komiteen er samlet om dette. – Utsira-utbyggingen er et historisk stort industriprosjekt for Norge som vil skape store verdier for samfunnet i lang tid fremover, mener Aasland.

Under en pressekonferanse onsdag kveld fortalte komiteen at anbefalingen ikke vil utsette oppstarten av byggetrinn 1 i Johan Sverdrup-feltet.

Statoil har tidligere vært skeptisk til om dette er mulig. Terje Thorsen, leder for prosjektstyring i Johan Sverdrup-prosjektet, mener at full elektrifisering vil utsette prosjektet med omtrent i ett år og dramatisk øke kostnadene, ifølge Teknisk Ukeblad.  

Innstillingen inneholder en rekke krav både til oljeselskapene og olje- og energiminister Tord Lien. Blant annet får Statoil og partnerne ikke lov til å sette i gang oljeproduksjon fra Sverdrups fase to, før alle feltene på feltet får kraft fra land.

- Uforutsigbare rammevilkår for oljenæringen

Komiteen skriver videre at de finner det nødvendig å legge tydelige føringer for å klargjøre rammevilkårene for aktørene som skal i gang med utbygging. Innstillingen sier samtidig at denne avgjørelsen ikke vil påvirke praksisen rundt andre utbygginger, eller videre saksbehandling av Utsirahøyden.

NHOs direktør for næringspolitikk, Petter Haas Brubakk, har likevel vært kritisk til et slikt inngrep. - I næringspolitikken generelt og denne sektoren spesielt er behovet for forutsigbarhet i forvaltningen avgjørende viktig, sa Brubakk da det ble kjent at flertallet på Stortinget ønsket å gå inn for elektrifisering av feltet. Han mente da at det var uheldig at et stortingsflertall grep inn i det etablerte forvaltningsregimet som gjelder for utbygginger på norsk sokkel. 

- Norsk sokkel er dessuten i en utfordrende situasjon kostnadsmessig, og for deler av leverandørindustrien vil utsettelser kunne få stor betydning for arbeidsplassene.  

NHO-foreningen Norsk olje og gass deler Brubakks oppfatning av saken.

- Fortsetter politikerne å håndtere oljenæringens rammevilkår på en så uforutsigbar måte, kan det bety tapte arbeidsplasser og tapte inntekter for Norge, sier Erling Kvadsheim, direktør for miljø- og næringspolitikk i Norsk olje og gass til BA.

 – Stortinget har med sin inngripen overstyrt både regjeringen og et rammeverk som gjennom mange år har fungert utmerket både for myndigheter og selskapene på norsk sokkel, sier Kvadsheim.

Uenighet om miljøeffekt

Sentralt i innstillingen er klimaforliket fra 2008. Her ble det vedtatt en drastisk reduksjon i norske klimautslipp, blant annet gjennom intensivering av arbeidet med utslippsfri kraft til petroleumssektoren. Om disse målene skal nås, mener komiteen at det er nødvendig med elektrifisering av Utsirahøyden.

Brubakk har uttrykt tvilt på den påståtte klimaeffekten. - Det kan bidra til klimaregnskapet her hjemme, men klimautslippet globalt blir ikke påvirket, på grunn av kvotesystemet. På kort sikt er derfor elektrifisering et kostbart tiltak som bare bidrar til å flytte utslipp innen EUs kvotesystem.

- De politiske føringer om å velge spesifikke elektrifiseringsløsninger utfordrer derfor både kostnadseffektivitet og forutsigbarhet i klima- og energipolitikken, ifølge Brubakk.

Innstillingen skal behandles i Stortinget neste uke.

 

 

Innstillingen kan leses i sin helhet her.