EnergiRikekonferansen 2014

Konferansens hovedtema i år er ny regjering og ny politikk for energi og næring, samt synliggjøring av industriaktørene og kraftprodusentenes muligheter i lys av EUs energi og klimapolitikk.

Publisert 27.06.14

Hordaland

EnergiRikekonferansen er en årlig norsk konferanse om energi, klima og verdiskaping. Konferansen ble arrangert for første gang i 2002, og har siden vært en arena for energi og verdiskapning på Vestlandet.

Energikultur 2020

Konferansens hovedtema i år er ny regjering og ny politikk for energi og næring samt synliggjøring av industriaktørene og kraftprodusentenes muligheter i lys av EUs energi og klimapolitikk.

  • Hvordan kommer regjeringsskiftet til å påvirke Norge i forhold til energiproduksjon, industriens vilkår og miljøutfordringer?
  • Hva betyr energibruk og energitilgang for verdiskaping, miljø og kompetanseutvikling i lys av industriens forutsigbarhet, rammebetingelser og omdømme?
  • Hvordan vurderes EUs energipolitikk å legge rammer for hva vi kan oppnå i Norge?
  • Hvordan bidrar Akademia som rådgiver for policymaking knyttet opp mot de overordnede strategier som trekkes opp?

Sentralt i norsk energi- og klimadebatt står Norges rolle i det europeiske energimarkedet. Etter at Tysland i fjor for første gang kjøpte mindre naturgass fra oss enn året før og i stedet økte bruken av kull i elektrisitetsproduksjonen, stiller mange spørsmål ved om Angela Merke og Tyskland tar et “hvileskjær” i den tyske klimapolitikken, eller om “energi-wendung” med omlegging bort fra kjernekraft og satsing på fornybar energi vil fortsette med uforminsket styrke.

Dette får betydning for vår egen kraftforsyning, kabler, gassleveranser og prosessindustri.

Konferansen arrangeres på Rica Maritim Hotell i Haugesund og deltagelsen har vært mellom 200-250 deltakere hvert år.

Dyktige foredragsholdere fra industri, akademia og politikk bidrar til å gjøre konferansen til en viktig arena for utveksling av kunnskap og erfaring for energi og prosessindustri og den petromaritime industrien på Vestlandet.

Trykk på linkene nedenfor for utvidet program og påmeldingskjema. 

Dag 1

Dag 2

Påmeldingsskjema

Velkommen!