-Ensidig og negativt

Vi i NHO Reiseliv region Vest-Norge reagerer på varaordfører Tor Woldseths ensidige negative karakteristikk av utelivsbransjen i Bergen i BA 22. mai. Det skriver bransjesjef Wenche Salthella.

Publisert 29.05.14

Hordaland

Woldseth beskriver situasjonen som alarmerende, og etterlyser et mer offensivt kontrollsystem og strengere reaksjoner ved overtredelser.

Til dette vil vi si at utelivsnæringen i Bergen i det store bildet har seriøse aktører som driver lovlig næringsvirksomhet. Disse bedriftene skaper mange og viktige arbeidsplasser, genererer skatter og avgifter - og er ikke minst en viktig sosial arena og møteplass for byens innbyggere og tilreisende. For disse aktørene er det veldig leit at varaordføreren på en unyansert måte kritiserer en samlet næring- og ønsker flere restriksjoner for bransjen.

Han sier at tilstanden er alarmerende, og krever mer offensiv kontroll mot næringen. Ingen bransjer blir så mye kontrollert som utelivsbransjen, og dette blir vel ivaretatt av de offentlige etatene som er involvert. Woldseth mener at straffen ved overtredelser av alkoholloven er for lav og sammenligner med kroner 10,-i fartsbot.

Woldseth kan neppe ha kjennskap til hva en inndragning av skjenkebevilling betyr for et serveringssted. Å stenge driften i to uker eller mer fører til omsetningstap i flere hundre tusen kronerklassen. Ingen andre næringer er i nærheten av å få slike bøter når de har gjort en feil.

Woldseth er med sine utsagn i avisen med på å snakke ned en hel næring, og er på denne måten med på å bidra til å gi næringen et dårlig omdømme.

NHO Reiseliv jobber kontinuerlig med å motbevise dette, vise til de gode eksemplene og få frem næringens viktige betydning i samfunnet. Dette må vi gjøre for å sikre rekruttering inn til en næring som skriker etter faglært arbeidskraft. Hvilke foreldre vil anbefale sine unge lovende å satse på en karriere i en næring slik BA og Woldseth beskriver?

BA har satt fokus på den lave lønnsomheten i bransjen. Dette er en stor utfordring for en samlet bransje. Serveringsnæringen er en arbeidsintensiv næring, og har høy andel lønnskostnader sammenlignet med andre bransjer, til tross for et lavt lønnsnivå.

Det høye lønnsnivået i Norge generelt (drevet frem av oljesektoren i flere tiår) gjør det vanskelig for serveringsbransjen å tjene penger. Prisnivået i næringen har ikke fått utviklet seg i takt med resten av økonomien, da folk generelt synes det er dyrt å spise og drikke på restaurant i Norge. Dette holder prisene,- og dermed lønnsomheten nede.

Vi er selvsagt kjent med at det dessverre finnes useriøse aktører i denne næringen, slik det finnes i andre næringer. Som ett av flere tiltak mot svart omsetning jobber NHO Reiseliv nå inn mot myndighetene for å få lov til å bli en kontantfri reiselivsnæring.

Dette innebærer at reiselivsbedriftene, herunder servering- og uteliv, kan nekte å ta i mot betaling med kontanter.

Ved å ta bort kontantene, vil dette være det viktigste tiltaket noen sinne for å få bort svart omsetning i næringen. Dette har NHO Reiseliv og næringen selv tatt initiativ til.

Avslutningsvis må vi også påpeke at vi er svært uenig i politikernes oppfatning og mantra at en skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste. Å mene at en skjenkebevilling, som er en serveringsbedrifts viktigste rammevilkår skal være lett å miste, er direkte respektløst ovenfor arbeidsplassene og de store investeringer som blir gjort.

På NHO Reiselivs årskonferanse i Bergen forrige uke, hvor over 400 personer fra bransjen deltok, var en enstemmig forsamling enig i at en skjenkebevilling må være vanskelig å få og vanskelig å miste.

 

 Innlegget ble først publisert i Bergensavisen 28. mai 2014.