Er du klar for hovedoppgjøret 2016?

NHO Hordaland inviterer til kurs i lokale forhandlinger med fokus på bedriften og de tillitsvalgtes rolle.

Publisert 01.04.16

Vestlandet, Arbeidsgiverservice

Første del av kurset konsentrerer seg om Hovedavtalens regler om forholdet mellom bedriften og de tillitsvalgte, rettigheter og plikter, informasjon samt opprettelse og oppsigelse av lokale avtaler/særavtaler og praksis.

Arbeidsgiversiden trenger påfyll og rettledning for at samarbeidet med de tillitsvalgte skal bli optimal for bedriften. Uavhengig av hvilken part man representerer, er det avgjørende at man klarer å tenke helhet. Dette er ofte den vanskeligste delen å kommunisere ut til de ansatte. Anvendelse av kunnskap om lovverk samt rettigheter og plikter er noe både arbeidsgiver og tillitsvalgte bør bli bedre på. Da vil kvaliteten på prosesser bli bedre og resultatene i virksomhetene vil heve seg betraktelig.

Videre tar kurset for seg spillereglene i tariffavtalene om lokale forhandlinger og hvordan forhandlingsprosesser med de tillitsvalgte gjennomføres i praksis. De lokale lønnsforhandlingene er en viktig faktor for den samlede lønnsveksten i privat sektor.

Om lag to tredjedeler av veksten kommer fra lokale lønnstillegg og bevegelser i de lokale lønnssystemene. Cirka 75 prosent av årsverkene hos NHO medlemmer har lokale lønnsforhandlinger.

Kurset arrangeres i Bergen 13. april fra kl. 9 - 16
Kursholder er vår erfarne advokat Henry HorneVi har samlet en oversikt over alt du trenger å vite om lønnsoppgjørest 2016 her: