Et positivt budsjett for næringslivet i Vest

Statsbudsjettet for 2018 er et godt budsjett for arbeidsplasser og for en ansvarlig pengebruk. Norsk økonomi nærmer seg normaltilstanden, og det er derfor bra at regjeringen reduserer veksten i oljepengebruken.

#205

Fotograf: Moment Studio

Publisert 12.10.17

Vestlandet

På tross av et stramt budsjett er vi fornøyd med at en tar seg råd til å følge opp skatteforliket, ved at selskapsskatten reduseres til 23 prosent og at verdsettelsen av arbeidende kapital gis en rabatt på 20 prosent, som grunnlag for formueskatten.

- Helst skulle vi sett større kutt i formueskatten, men dette konstaterer at vi er på rett vei, sier regiondirektør for NHO Vestlandet, Tom Knudsen.

Positivt at maskinskatten fjernes

Det er veldig positivt at den kommunale eiendomsskatten på verk og bruk, også kalt maskinskatten, foreslås fjernet. Denne skatten er uforutsigbar og det har lenge vært problematisk at verdifastsettelsen har vært veldig vilkårlig. En slik skatt står i veien for nyetableringer og er en ulempe for etablerte bedrifter. Små og store industrianlegg er ikke en byrde for kommunene. Tvert imot gir de ønskede arbeidsplasser som gir nødvendige skatteinntekter.

- For næringer som er utsatt for sterk konkurranse og med lave marginer gjør denne type skatt store innhogg på bunnlinjen. Dette har vi fått flere tilbakemeldinger på fra våre medlemsbedrifter. Vi er derfor glad for at maskinskatten nå skal fases ut over 5 år, sier regiondirektøren i NHO Vestlandet.

Fortsatt satsing på samferdsel, kompetanse og utdanning

Vi er fornøyd med at satsingen på samferdsel fortsetter og at NTP følges opp på en god måte. Dette er viktig for våre bedrifter på Vestlandet og er investeringer som fremmer vekst og omstilling.

Det er gode nyheter for våre bedrifter at regjeringen forslår mer støtte til yrkesfag, yrkesfaglærerutdanningen og IKT-utdanningene. På Vestlandet vil regjeringen øke bevilgningene til IKT-utdanninger ved å gi UiB 1,7 millioner, NHH 400.000 og Høgskolen på Vestlandet 1,7 millioner kroner.

- Å satse på kompetanse og forskning er avgjørende for at vi skal skape flere arbeidsplasser og sikre velferden. Selv om yrkesfag får et bra løft på 40 millioner kroner, er det også behov for et løft når det gjelder utstyr i yrkesfagopplæringen. Dette sikrer at lærekandidatene kommer ut i bedrift med oppdatert kompetanse, sier Knudsen.

Momsøkning: uheldig for reiselivet

Det som ikke er like hyggelig er at regjeringen foreslår en momsøkning fra 10 til 12 prosent, som er uheldig for reiseliv- og transportnæringen. Denne momsøkningen var ikke en del av skatteforliket på Stortinget våren 2016, og kommer svært uventet på mange som jobber i og for reiselivsnæringen.

- Reiseliv er en viktig vekstnæring som skaper arbeidsplasser på Vestlandet. Momsøkningen kan særlig ramme noen av reiselivsbedriftene som allerede sliter med små marginer. Dette vil særlig få utslag i distriktene og blant familieeide hotell i vår region. Dette er uheldig, sier Knudsen.

Klima og energi

Det kommer også frem at regjeringen skal kutte i støtten til videre studier for CO2-fangst. For at vi skal nå målene i Paris-avtalen, er arbeidet med karbonlagring svært viktig og nødvendig. Vi er innforstått med at dette er krevende og dyrt, men våre medlemsbedrifter forutsetter at arbeidet med karbonfangst blir realisert. 

-  Det er avgjørende for fremtiden både til norsk industri, olje og gass, sier Knudsen.