Et redskap for verdiskaping

- Når det nye regelverket for offentlige anskaffelser iverksettes 1. juli 2016, må vi rette blikket mot de mulighetene som åpner seg, sier Arnhild D. Gjønnes i NHO.

Publisert 08.02.16

Vestlandet

NHOs anskaffelseskonferanse 2016 gikk av stabelen 11. mai. Hovedtemaene i år var kompetanse, seriøsitet og innovasjon.

Last ned foredragene fra konferansen:


Innovative offentlige anskaffelsers betydning for omstillingsarbeidet
Ove Guttormsen, adm. direktør Nelfo.

Innovasjonspartnerskap - gir nye muligheter
Beatrice Pignatel, leder for innkjøp i Innovasjon Norge

Hvordan velge det beste tilbudet i offentlige entreprisekonkurranser?
Dag Thomas Nybø-Sørensen, partner og leder i Inventura AS

Enklere anskaffelser skal gi økt produktivitet
Marianne Andreassen, medlem av Produktivitetskommisjonen og direktør i Lånekassen

Viktige KOFA avgjørelser
Anneline Vingsgård, sekretariatsleder i KOFA

Avvisning av useriøse leverandører
Marie Braadland, advokat i Grette

Hva er innovasjonspartnerskap?
Jan Henrik Skogen, seniorrådgiver i Nærings- og fiskeridepartementet

Anskaffelser som drivkraft i omstillingsarbeidet
Lars Jacob Hiim, statssekretær i Nærings- og fiskeridepartementet

Nasjonalt program for leverandørutvikling
Tore André Sines, Leverandørutviklingsprogrammet

- Profesjonalisering av innkjøpere fører til gode innkjøp og profesjonalisering av leverandører fører til gode tilbud. Tilbudene speiler alltid konkurransegrunnlaget, sier Gjønnes, som er fungerende avdelingsdirektør Næringsjus i NHO. Hun presiserer at seriøsitet alltid står høyt på dagsorden når det gjelder offentlige anskaffelser.

Det koster å være seriøse leverandører, derfor må oppdragsgivere legge til rette for å få de beste leverandørene. EU-kommisjonen har tilrettelagt for mer innovasjon. - Når vil den første innkjøper benytte seg av den nye prosedyren innovasjonspartnerskap, spør Gjønnes.

Konferansen rettet seg mot innkjøpere, leverandører, advokater og alle andre med interesse for offentlige anskaffelser.

 Last ned programmet.

#NHOanskaffelser

Kontakt oss

Arnhild Dordi Gjønnes

Advokat

Næringsjus

arnhild.d.gjonnes@nho.no
Mobil
91637077