Et uvanlig valg

– Folk blir overrasket når jeg sier at jeg er lærling i sikkerhetsfaget, sier Carolina Alvarez. Som en av fem jenter i sitt fag har hun våget å ta et utradisjonelt utdanningsvalg.

Publisert 22.01.16

Vestlandet, Aksjon lærebedrift, Yrkesfag

Carolina Alvarez er andreårslærling i Securitas. Hun stortrives med oppgavene og er positivt overrasket over variasjonen i arbeidet som vekter. For tiden er hun i tjeneste på kjøpesenteret Galleriet i Bergen sentrum. Sammen med sine kollegaer ivaretar hun sikkerheten til både kunder og ansatte på kjøpesenteret.

Les også: 5 fakta om yrkesfag

Ble overbevist

Hvorfor valgte du å bli lærling i sikkerhetsfaget?
– Kontaktlæreren på videregående anbefalte retningen for meg. Derfor ble jeg nysgjerrig og sørget for å få snakke med noen som allerede var lærling. Det jeg fikk høre om fagretningen overbeviste meg sier Carolina.

Litt over et år senere er det Carolina selv som gjerne anbefaler sikkerhetsfaget videre til andre. Som lærling hos Securitas er en av oppgavene å gjennomføre skolebesøk for å informere om mulighetene i faget.

Hvem passer sikkerhetsfaget for?
– Sikkerhetsfaget passer særlig godt til dem som liker å møte alle typer mennesker og samtidig ha varierte arbeidsdager. Du må like å prate med folk og håndtere utfordrende situasjoner, sier Carolina.

Dyktige vektere

HR-konsulent Marianne Larsen i Securitas Hordaland understreker at personlige egenskaper er viktig.

– Kommunikasjonsevner og en tilfredstillende vandel er avgjørende når vi plukker ut dem som kan få læreplass hos oss. Vi er stolte over opplæringsprogrammet vi tilbyr våre lærlinger, og mener selv at opplæringen legger et godt grunnlag for at lærlingene kan bli dyktige vektere.

Les mer om mulighetene ved å velge yrkesfag

Stor variasjon

Carolina er glad for at hun er en av de som ble valgt. Hittil i læretiden har hun fått mange nye erfaringer.

– Jeg har jobbet i sikkerhetskontroll, som resepsjonist og som vakt på ulike objekter. Etter jobben her på Galleriet skal jeg ut i mobil tjeneste.Jeg lærer mye på sikkerhetslederkurset som lærlingene får delta på. Vi har også samlinger i Oslo der jeg får møte andre lærlinger fra hele landet, sier Carolina.

– Målet med den grundige opplæringen er selvsagt at de skal fortsette hos oss etter læretiden. Dette er en del av vår rekrutteringsstrategi. Vi har satt oss som mål å øke antall lærlinger i selskapet, sier Marianne Larsen.

Hun forteller at seks lærlinger har starter på læretiden sin hos Securitas i Hordaland i 2015. I 2016 planlegger selskapet å øke til ti nye lærlinger.

–  Stadig flere av kundene våre etterlyser sikkerhetspersonell med fagbrev, så det er viktig for oss å satse på lærlinger, sier Larsen.

Les også: 9 råd for å få læreplass