Felles innspill til Nasjonal Transportplan

Sammen med Bergen Næringsråd, Hordaland fylkeskommune,Bergen kommune, LO Hordaland har NHO Hordaland presentert et felles innspillsdokument til Nasjonal Transportplan for perioden 2018-2029.

Publisert 20.05.16

Vestlandet, E39

Dokumentet ble lagt frem i et møte med Hordalandsbenken på Stortinget onsdag 18. mai, og er et samlet innspill til fagetatenes utkast til Nasjonal Transportplan (NTP).

- Dette innspillet til NTP hensyntar at vi får befolkningsøkning, at vi må bygge arbeidsmarkedsregion, øke verdiskapingen og sysselsettingen, styrker konkurranseevne og reduserer avstandsulempe.
Verdiskaperne fortjener det, og sammen klarer vi det, sier Regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen.Fire prioriterte prosjekt

Partene bak innspillsdokumentet legger til grunn at Stortinget vedtar minimum høy ramme for NTP. Det er eneste måten vi kan nå de nasjonale og regionale målene om et godt utbygget og moderne infrastrukturnett.

Det er særlig fokus på disse fire prosjektene:

 • Fergefri E39 – med oppstart 2018-2021 for E39 Hordfast, E39/E16 Ringveg Øst, E39 Nordhordlandstunnelen
 • Bysatsing/Bymiljøavtalen – 70 % statlig finansiering av Bybanen, sammenhengende sykkelveinett mm.
 • RV 555 Sotrasambandet – 50 % statlig finansiering
 • E16/Vossebane (K5) – Samtidig utbygging av E16 og jernbanetrasé


Styringsgruppen bak dette innspillsdokumentet består av:

 • Fylkesordfører Anne Gine Hestetun
 • Byråd for byutvikling Anna Elisa Tryti, Bergen kommune
 • Næringspolitisk sjef Atle Kvamme, Bergen Næringsråd/Næringsalliansen
 • Mona Røsvik Strømme, opposisjonsleder Hordaland fylkesting
 • Regiondirektør Tom Knudsen, NHO Hordaland
 • Distriktssekretær Roger Pilskog, LO


  Les hele innspillsdokumentet her: