Flere foreldre må få øyene opp for teknologiutdanninger

Du er en viktig rådgiver når barnet ditt skal velge utdanning. Men hvis du er ærlig med deg selv, kan du nok om teknologiutdanninger?

#205

Fotograf: Maskot

Publisert 13.11.17

Vestlandet

Nei? Da er du ikke alene. Bare tre av ti foreldre mener de har god nok kunnskap om teknologiutdanning til å gi gode utdanningsråd. Det viser en ny undersøkelse Kantar TNS har gjort for NHO blant jenter i alderen 12 til 19 år, deres foresatte og karriereveiledere.

Alle tror det en fordel å være god på teknologi og at det er et spennende utdanningsvalg, men kun tre av ti jenter opplever at foreldre har god nok kunnskap til å gi gode råd. Dette gjenspeiles i foreldres oppfatning av egen kunnskap.

Det er urovekkende når vi vet at en rask teknologisk utvikling fører til at arbeidsgivere i dag mangler fagfolk og kompetente søkere. Alt for få av oss jobber som tekniske fagarbeidere, og kun 17 prosent av de som uteksamineres fra norske universiteter og høyskoler har studert matematikk, naturfag og teknologi. I Tyskland er tallet 31.

Om behovet skal dekkes må vi rekruttere søkere fra hele befolkningen, og det er bare mulig om flere jenter får øynene opp for mulighetene som finnes i arbeidslivet. NHO-prosjektet «Jenter og teknologi» er laget for å gjøre noe med dette. Vi samler jenter fra 10. klasse til inspirasjonsdager med unge rollemodeller som forteller om sin erfaring med utdanning og jobb innen teknologi, og inspirerer og motiverer jentene til å satse på realfagene. Tirsdag 14. november  kommer «Jenter og teknologi»  til Bergen. Onsdag 15. november går turen videre til  Florø. Tilsammen skal over 450jenter møte unge, kvinnelige rollemodeller som har valgt teknologiske fag i sin utdanning og nå er lærlinger, studenter eller er ferdig utdannet og i arbeid. Vi vet at det er et behov for informasjon og kunnskap.

Ifølge Kantar-undersøkelsen mener både jenter, foreldre og karriereveiledere at det bør være mer undervisning innen teknologi i skolen. Skal vi få flere jenter til å velge teknologiutdanning må de blant annet bli glad i realfagene tidlig i skoleløpet. Realfag handler om å løse problemer, bruke kreativitet og skaperevne. Gjennom praktisk og variert aktivitet bør barn og unge lære hvordan teknologiske produkter og tjenester blir til og virker.

Koding og programmering må bygges inn i relevante fag i grunnskolen og skoleeiere må investere mer i verktøy og utstyr til læringsarbeidet.  Vi jobber kontinuerlig med at flere skal få øyene opp for yrkesfagene. Vi ønsker også at det opprettes flere studieplasser innen matematiske, naturvitenskapelige og tekniske fag, og er glad for at flere midler nå øremerkes til studieplasser over statsbudsjettet.

Å jobbe som teknisk fagarbeider, ingeniør eller teknolog handler om å forme fremtiden i spennende miljøer, men hvilke miljøer dette er og hva man her er med på å skape, må komme bedre frem. Bare 15 prosent av jentene vi spurte har i stor grad oversikt over dette, og hele 54 prosent sier de har liten eller svært liten kunnskap om utdanning og yrker innen teknologi.

La oss derfor snakke mer rundt middagsbordet og i klasserommet om hva det vil si å jobbe med CNC- eller 3D-printing. Finne ut hva maskin- prosess og produktutvikling er for noe. Be skolen invitere en data- eller bioingeniør til skolen eller oppdage teknologibedrifter i nærmiljøet. Samfunnet ønsker god infrastruktur og grønne løsninger i industrien, og verden har et økende behov for elektrisitet og alternative energikilder – men vi tenker ikke alltid over at det er næringslivet og de teknologiske fagmiljøene som må levere løsningene.

Våre medlemsbedrifter ønsker flere jenter som fikser og liker matematikk og teknologi. NHO har et ansvar for å informere.

Du som foreldre har et ansvar for å sette deg inn i mulighetene som finnes. Titt innom sider som Utdanning.no for å lære mer om teknologiutdanninger.

Til sammen håper vi dette vil danne et godt grunnlag for gode samtaler rundt middagsbordet om yrker og utdanningsvalg fremover.