Flerkulturelle ansatte er en berikelse for et globalt selskap

Aker Solutions er en av våre medlemsbedrifter som har vært involvert i Global Future programmet siden starten i 2010 her i Hordaland. Flere av lederne har vært mentor for en flerkulturell deltaker, de har bidradd økonomisk og de har også ansatt flere av deltakerne fra programmet.

Belen V. Birkenes, QA Area Manager, Quality Assurance, Spania; Christine Grung, HR Manager, Norge;  Hiwa Målen, Project Manager, Kurdistan og Hangyu Liu, Technical Training Coordinator, Kina

Belen V. Birkenes, QA Area Manager, Quality Assurance, Spania; Christine Grung, HR Manager;  Hiwa Målen, Project Manager, Kurdistan og Hangyu Liu, Technical Training Coordinator, Kina 

Publisert 06.03.15

Vestlandet, Global Future

Vi har spurt HR manager Christine Grung hvorfor bedriften velger å bruke tid og ressurser på dette.

- Det er viktig for Aker Solutions å bidra som stor samfunnsaktør, i tillegg til at vi får tilført ny kompetanse om nye kulturer gjennom deltakelse i et slikt program. Personlig ser jeg på dette som en mulighet for å dele kunnskap og selv få utvikle meg ved å bli kjent med deltakeren og det han/hun har fokus på.  Det er både spennende og med stor grad av respekt at vi sier ja til å bli invitert inn i en annens liv på denne måten, sier hun.

For NHO er Global Future et viktig og fremtidsrettet prosjekt;  vi spør den engasjerte HR direktøren om hun har noen tanker om hvordan bedriftene best kan dra nytte den ressursen som programmet representerer: 

- Ved å delta som mentor eller på informasjonsmøter med deltakerne kan medlemsbedriftene selv se hvilke ressurser som kommer frem gjennom slike program. Mange av deltakerne kan være en berikelse for flere selskaper og spesielt de selskapene som har samhandling med andre kulturer eller har ansatte fra ulike deler av verden. Å bli bevisst på egen norsk atferd gjennom å svare på spørsmål fra deltakerne kan være en øyeåpner for mange, sier hun.

Som flerkulturelle arbeidstakere har både Hiwa, Belen og Hangyu også erfart at det "å kikke på" betyr helt ulike ting i ulike kulturer. I Norge betyr det at hvis en blir bedt om "kikke på" en sak til et møte senere, er forventningene at du leser, noterer, gjør seg opp en mening og gjør klar en presentasjon til møtet. I andre kulturer blir beskjeden oppfattet mer bokstavelig, - man tar en kikk på papirene og det er det – og de vil holde mye igjen for å komme med motargumenter til et notat som kommer fra en overordnet. Denne type læring er viktig å ha både for norske og flerkulturelle.