Forpliktende samarbeid om framtidens arbeidsmarked

Hvordan løse framtidens utfordringer på kompetanse og arbeidsmarked?

#205

Fotograf: Hordaland Fylkeskommune

Publisert 22.03.18

Vestlandet

Kompetanseforum Hordaland skal være navet i arbeidet med utviklingen av det regionale arbeidet, og bidra til å gi unge bedre råd i valg av utdanning.

Med utgangspunkt i den nylig vedtatte planen for regional kompetanse og arbeidskraft skal dette forumet bidra til å koordinere og forankre samarbeidet mellom næringsliv, offentlig sektor og de ulike utdanningsaktørene.

- Et forum som dette er nyttig for å avdekke kompetansebehovet i vår region, men også for å fange opp bransjespesifikke behov i næringslivet.  Sammen kan vi sette behovet på dagsorden og bidra til å sikre næringslivet den riktige kompetansen, sier regiondirektør i NHO Vestlandet Tom Knudsen. Knudsen understreker at han har klare forventinger til at kompetanseforum skal bidra til å se endringer i konjunkturene tidlig, slik at det blir lettere å dimensjonere riktig i utdanningstilbudet til de unge.

I Kompetanseforum sitter NHO Vestlandet sammen med NHH, Hordaland Fylkeskommune, LO, Høgskulen på Vestlandet, Helse Vest, Universitet i Bergen, Bergen Kommune, i tillegg til NAV.