Fortsatt behov for ingeniører og yrkesfag, men også økt behov for fornyelse

Det er fortsatt en mismatch mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i Hordaland. Behovet for både ingeniører og yrkesfag er stort, viser NHO kompetansebarometer for 2017.

#205

Fotograf: iStockPhoto

Publisert 28.08.17

Vestlandet

Behov for fornyelse
Hele 6 av 10 av NHOs medlemsbedrifter i Hordaland har i stor eller noen grad et udekket kompetansebehov.   Bedriftene forteller om særlig behov for fagarbeidere innenfor teknikk og industriell produksjon, bygg- og anlegg og elektrofag de neste fem årene.

Ingeniørtypene som flest bedrifter har behov for er elektro-, bygg- og maskiningeniører. Effekten av digitalisering spiller nå også inn på hvilke behov medlemsbedriftene har.

-Når flere bedrifter melder om økt behov for kompetanse kan det ha sammenheng med at flere bransjer opplever vekst og lysere utsikter etter de første effektene av oljeprisfallet i 2014. Økningene i kompetansebehov ser ut til å følge konjunkturendringene, sier regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen.   Han poengterer at dette også kan reflektere at flere bedrifter er i en omstillingsfase, og at økt behov for kompetanse handler om et behov for fornyelseog at de er nødt til å omstille seg mot nye produkter, tjenester og markeder. 


Slik påvirker digitaliseringen
For første gang har NHO spurt bedriftene om hvilke konsekvenser de anser at digitalisering og automatisering vil ha med hensyn til kompetansebehovet de neste fem årene.  

 2 av 3 bedrifter har, eller planlegger, å digitalisere og/eller automatisere de neste fem årene.
1 av 3 bedrifter oppgav å ha implementert en form for digitalisering/automatisering. Litt færre, om lag 30 prosent oppgav å ha planer om å gjennomføre en eller flere former for digitalisering eller automatisering av prosesser eller arbeidsoppgaver.  

Det blir et større behov for ingeniører og tekniske fag ved digitalisering og automatisering. Nesten halvparten (43 prosent) oppgir at de at de vil ha større behov for personer med ingeniør og teknisk utdanning som følge av digitalisering og automatisering. (7 prosent sier mindre) . Bedriftene svarer at det blir et større behov for håndverksfag ved digitalisering og automatisering. 23 prosent vil ha et større behov, mens 9 prosent et mindre behov.  

- Arbeidslivet stiller stadig større krav til kompetanse, og jobber som ikke krever utdanning blir færre. Kompetanse og utdanning vil være nøkkelen for å få jobb i fremtidens arbeidsliv, sier Tom Knudsen.  Han etterlyser et teknologiløft i hele utdanningssystemet, og mener det bør være selvsagt at studentene får møte oppdatert utstyr i utdanningenes sine.

Dette er kompetansebarometeret:

*
Årlig kartlegging av kompetansebehov i NHOs medlemsbedrifter.
* Gjennomført av NIFU mai 2017
* 5 557 bedrifter har svart 
* En bedrift er ett svar uavhengig av bedriftens størrelse
* Skal bidra med grunnlag for regional og bransjemessig dimensjonering av utdanningssystemet 
* Viktig redskap for rekruttering til bedrift og bransje
* Nyttig for unge som står overfor utdanningsvalg.
* Kompetanse er her definert som summen av kunnskap og ferdigheter som man har tilegnet seg gjennom, utdanning, arbeid og annen erfaring.
* Bedriftene har blitt bedt om å svare i tidsperspektivet "de neste fem årene"