Fortsatt privat drift av Bybanen

Hvorvidt videre drift av Bybanen i Bergen fortsatt skulle være anbudsutsatt eller overføres til fylkeskommunal drift, har vært mye diskutert i Bergen og Hordaland i høst. Et flertall i Fylkesutvalget vedtok i formiddag at driften fortsatt skal være privat etter at dagens anbudsperiode utløper.

#205

Fotograf: Bybanen.no

Publisert 13.12.17

Vestlandet

Hordaland Fylkeskommune har fått utarbeidet to uavhengige rapporter, som klart konkluderer med at fylkeskommunene ikke har nødvendig kompetanse til å drifte Bybanen. Offentlig drift vil også bli langt dyrere enn fortsatt private løsninger. Keolis AS har driftet Bybanen siden oppstart i 2010, og anbudsperioden nærmer seg nå slutten.

Til tross for advarslene i rapportene og en tydelig innstilling fra Fylkeskommunens administrasjon, ønsket Arbeiderpartiet, SV og Rødt en overgang til fylkeskommunal drift. Det var lenge usikkert hva Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne ville stemme, men de endte til slutt med å gå inn for fortsatt anbudsutsetting.

- Dette er en viktig markering og seier for alle private operatører på kollektivsiden. Et utrolig godt samarbeid mellom NHOs Regionavdeling i Hordaland, kollektivoperatørene i fylket, NHO Transports lokalavdeling og NHO Transport sentralt har bidratt til at flertallet av fylkespolitikerne til slutt fattet en fornuftig og rasjonell beslutning, sier administrerende direktør i NHO Transport, Jon H. Stordrange.