Gapet på Vestlandet i ferd med å forsvinne

Bedriftene på Vestlandet melder om økende optimisme, flere ansettelser og færre oppsigelser.

#205

Edvard Grieg, Nordsjøen Fotograf: Øyvind Knoph Askeland, Norsk olje og gass

Publisert 20.03.18

Vestlandet

I økonomisk rapport for årets tre første måneder er det oljeleverandørene som er mest optimistiske i forhold til markedsutsiktene. Siden bunn-nivået er oljeprisen nesten doblet, og er ventet å holde deg på dagens nivå i tiden framover.
– Blant alle næringene vi ser på i undersøkelsen er det oljeleverandørbedriftene som nå ligger høyest når det gjelder markedsutsikter. De har en markant høyere optimisme enn de andre, sier NHOs sjeføkonom Øystein Dørum.

Flere ansettelser
Gapet i vurderingen mellom Vestlandet og resten av landet er nå i ferd med å forsvinne. 
Det samme gjelder også for arbeidsmarkedet.  Det siste året har ledigheten falt mye på Vestlandet.  Nå melder medlemsbedriftene om flere ansettelser, færre oppsigelser og tiltakende knapphet på kompetent arbeidskraft.
- Om anslagene slår til, vil det bli til sammen 100 000 flere jobber i norsk økonomi de neste tre årene, sier Øystein Dørum.

Moderat vekst

Men til tross for et nokså sterkt vekstmomentum i norsk økonomi her og nå, regner Dørum fortsatt med at oppsvinget vil bli moderat. - Med utsikter til litt høyere oljepris er drahjelpen norske bedrifter har hatt fra svakere krone trolig historie. Norges Bank har varslet første renteheving rett over sommeren. Det vil redusere husholdningenes kjøpekraft og dempe låneiveren. Etter en årlig innfasing av oljepenger på 21 mrd. kroner de siste fire årene, ventes rundt fjerdeparten de nærmeste årene.

Sjeføkonomen viser også til at økningen i oljeinvesteringene ligger an til å bli mye svakere enn før oljeprisfallet. Det samme gjelder veksten i husholdningenes realdisponible inntekt.

Kvartalsrapporten med spørsmål om markedssituasjon, planer for ansettelser, investeringer og økonomisk situasjon er besvart av 2.000 medlemsbedrifter over hele landet.