God dialog om viktige saker for Hordaland

NHO Hordaland hadde torsdag møte med Hordalandsbenken på Stortinget.

Publisert 03.06.16

Vestlandet

Revidert nasjonalbudsjett, Nasjonal Transportplan for perioden 2018- 2029, formueskatt, sysselsetting i både olje- og gassnæringen og bygge- anleggsbransjen, sjømatnæringen stod på agendaen da styret i NHO Hordaland møtte stortingsrepresentantene fra Hordaland sammen med Bergen Næringsråd.

- Det er mange ting vi i NHO er svært godt fornøyd med i revidert nasjonalbudsjett, sa regiondirektør Tom Knudsen i møte med stortingsrepresentantene.  Med særlig vekt på nye permitteringsregler og regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet.

I tillegg ble selvsagt den felles innstillingen til Nasjonal Transportplan 2018- 2029, som Hordaland fylkeskommune, Bergen kommune, LO Hordaland, Bergen Næringsråd og NHO Hordaland har i fellesskap har spilt inn til regjeringen og samferdselsministeren.
Formueskatt en gjenganger


-        I NHO kommer vi alltid til å ha fokus på formueskatten. Det er en skatt som hemmer vekst og er konkurransevridende. Vi gir oss ikke før denne uheldige skatteeffekten er fjernet, presiserer Tom Knudsen.  Sammen med styremedlemmer fra våre medlemsbedrifter forklarte han for representantene hva som er fordelen med en endring i skatteregime, der formuesbeskatningen endres.

Fokus på omstilling til det grønne skifte var også en del av diskusjonene mellom stortingsrepresentanter og næringslivsledere.
NHOs forslag om å etablere et CO2- fond etter mønster fra det velfungerende NoX-fondet ble møtt med positive tilbakemeldinger fra representantene.

- NOX-fondet er en suksess.  Jeg har stor tro på ideen om å
få til noe tilsvarende, som kan få bedre miljøteknologi, renere klima og flere arbeidsplasser, kommenterte representanten Magne Rommetveit (Ap).


Viktig møteplass

Møte var en del av den faste dialogen mellom næringslivet i Hordaland og stortingsrepresentantene fra fylket.  NHO Hordaland har sammen med Bergen Næringsråd flere møter med representantene.
 
- Besøkene vi gjorde tidligere i vår til bedrifter i fylket, gav oss gode innspill og et godt grunnlag for å ta med inn til en god dialog med politikerne, sier Knudsen. Derfor er dette er verdifull møte plass der vi kan legge til rette for de beste rammevilkårene for våre medlemmer, avslutter Knudsen.