Hardanger-ordførerne signerte NHOs budstikke

Alle de sju Hardanger-ordførerne signerte NHOs opprop for flere læreplasser på valgmøtet på Hotel Ullensvang.

Hardanger-ordførerne signerte NHOs budstikke. Fra venstre: Jon Opdal (H) Odda, Anved Tveit (Sp) Eidfjord, Ingebjørg Winjum (V) Granvin, Asbjørn Tolo (H) Kvam, Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) Ulvik, Jon Larsgård (Sp) Jondal, Solfrid Borge (Sp) Ullensvang og Tom Knudsen regiondirektør i NHO Hordaland

Hardanger-ordførerne signerte NHOs budstikke. Fra venstre: Jon Opdal (H) Odda, Anved Tveit (Sp) Eidfjord, Ingebjørg Winjum (V) Granvin, Asbjørn Tolo (H) Kvam, Hans Petter Thorbjørnsen (Ap) Ulvik, Jon Larsgård (Sp) Jondal, Solfrid Borge (Sp) Ullensvang og Tom Knudsen regiondirektør i NHO Hordaland

Publisert 31.08.15

Vestlandet, Aksjon lærebedrift, Valget 2013

NHOs budstikke-kampanje
NHO har i disse dager en kampanje hvor lokale kandidater har signert et opprop for flere lærlinger. Så langt har over 700 lokale kandidater signert oppropet landet rundt. – Politikerne lover at de skal jobbe aktivt for å skaffe flere lærlingeplasser. Vi trenger et sterkt samspill mellom partene i arbeidslivet og politikerne for å få til et løft, sa Knudsen.

Budstikke fortsetter med valgmøte om sømløse regioner på Kværner Stord 1. sept. og møte om yrkesfag 2. september i Bergen.