Hordaland's Næringspolitiske Guru

Til tross for at valget ennå ikke er avgjort, har NHO kåret Hordaland's Næringspolitiske Guru. En høyst uformell kåring, men likevel heder og ære å ta med seg inn i neste fire års periode på Stortinget.

#205

Fotograf: Ann-Kristin Kristoffersen

Publisert 04.09.17

Vestlandet

Kriteriene for å blir tildelt denne høyt hengende tittelen er enkle.  Den politikeren fra Hordalandsbenken som deltar på flest antall av våre valg-møter er rett og slett vinneren.

- Forklaringen er jo gjennom aktiv deltakelse på mange av våre valgmøter, kan vi med sikkerhet slå fast at vedkommende har god kjennskap til næringslivet på Vestlandet, forklarer regiondirektør i NHO Hordaland Tom Knudsen.

Gjennom de siste ukene har NHO Hordaland arrangert 11 valgmøter med fokus på sentrale deler av næringslivet i vår region.  Tema som sjømatnæring, mediebedrifter, teknologi, industri, reiseliv, håndverkernes rammevilkår, olje og gassnæringen og transport har vært diskutert.

- Vi er svært glade for at så mange av politikeren fra partiene i Hordaland har deltatt på våre valgmøter.  Vi har hatt alle part representert på nesten alle møter, og noen av partiene har til og med sendt flere representanter, sier Tom Knudsen.  En oversikt viser at det gjennom 11 møter har vært til sammen 96 politikere representert.

- Jeg kan avsløre at det er Høyre som leder "fremmøtestatistikken", tett etterfulgt av Senterpartiet og med Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet hakk i hæl.
Vi presenterer derfor med glede "Hordaland`s Næringspolitiske Guru" på Stortinget i neste periode, sier Knudsen, og lager trommevirvel før han presenterer;

Ove Trellevik !

-Dette er veldig stas, sa Ove Trellevik da det ble klart at han gikk av med seieren. Trellevik har i flere av møtene uttrykt takknemlighet over at det legges til rette for en god dialog mellom næringsliv og politikere.
-Mye kan løses med dialog. Jeg vil derfor berømme NHO for måten de har lagt til rette for disse møtene på, sa Trellevik under møte med reiselivsnæringen på Voss i august.  Høyres representant opplever møtene som nyttige. 
– Vi får god informasjon og får innsikt i store deler av næringslivet, sier Trellevik om møtene.

Nå kan han gjennom de neste fire årene krone seg med tittelen "Hordaland`s Næringspolitiske Guru"
Trellevik håper å bli målt på næringslivets forventinger. Gjennom valgmøtene har næringslivet presentert sine utfordringer og muligheter, og skissert for politikerne hvilken politikk som er nødvendig fir å realisere muligheten og løse utfordringene.

- Jeg håper å bli målt på disse innspillene, sa Trellevik  i møte med arbeid og inkuderings-bedriftene.
-Vi kommer selvsagt tilbake med en klar liste over det næringslivet forventer at blir innfridd, svarer Tom Knudsen.

 

Vi gratulerer med tittelen, og takker for gode valgmøter.