Hordfast kan bli nedbetalt svært raskt

Handelshøyskolen BI, ved professor Torger Reve, har på oppdrag fra NHO gjort en beregning over de økonomiske konsekvensene av syv store bro- og tunnelprosjekter langs kysten mellom Kristiansand og Trondheim.

Illustrasjon av Hordfast

Illustrasjon av Hordfast

Publisert 07.01.15

Vestlandet, E39

- Tallene viser at Hordfast alene vil utløse 3,5 milliarder i ny næringsaktivitet. Det viser det vi har hevdet lenge, at Hordfast vil være et regionforstørrende og lønnsomt prosjekt, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland. I følge Reve kan Hordfast bli nedbetalt svært raskt, kanskje så raskt som litt over 3 år, avhengig av total byggekostnad.

- Næringslivet var en viktig pådriver for å få prosjektet inn i Nasjonal Transportplan 2014-23. Nå gjelder det å sikre framdrift for Hordfast, slik at vi kan nå statsminister Erna Solbergs målsetting om oppstart i 2018, da har vi dårlig tid, sier Knudsen.

President i NHO Tore Ulstein understreker viktigheten av fergefri E39.
– Nå er det snart på plass fire felts vei fra Larvik, Sverige og Hamar til Oslo – og det kommer intercitytog i de samme områdene. Da bør det neste store samferdselsløftet være å bygge fjordforbindelsene på Vestlandet, som vil få enkeltregionene til å blomstre. Vestlandet trenger et slikt løft og jeg er overbevist om at det er en helt nødvendig fremtidsinvestering, sier Ulstein.

Les mer om saken på nho.no, hvor det også er lagt ut en film som visualiserer saken.

Informasjonen er basert på tall fra BI/NHO. Der hvor kostnadsanslagene er mellom to beløp, har vi lagt til grunn gjennomsnittet i forbindelse med beregning av tiden det vil ta å betale ned prosjektet basert på effektene for næringsliv/jobber. BI har lagt til grunn en diskonteringsrente på 3%.