Hva kan være norske bedrifters bidrag til grønn omstilling?

Det finnes mange gode eksempler på bedrifter i vår region som har lykkes godt med grønn omstilling, og som hver dag bidrar til det grønne skiftet. Du møter noen av dem på vår årskonferanse 30.mars

#205

Du møter blant annet Tor Østervold fra selskapet ECOsubsea

Publisert 15.03.17

Vestlandet

ECOsubsea har utviklet en farkost som vasker skipsskrog effektivt og på en miljøvennlig måte under vann. Løsning renser med en innsamlingsgrad  på 97,5%, noe som gjør det svært effektiv og ultra-ren sammenlignet  med konvensjonelle skrog rengjøring med børster, som skader maling og utgivelser rusk inn i det lokale miljøet. Siden 2013 har selskapet mottatt tre internasjonale priser, innovasjonspriser og der har kommet tre patenter som et resultat av utviklingen. Tor M- Østervold forteller mer om ECOsubsa.

Ett annet av de gode eksemplene fra vår region er Solbære AS.  Selskapet er leverandør av komplette solcelleløsninger til både bedrifter og private aktører i Bergen.  Gjennom innovative og komplette solcelleløsninger er  deres visjon å revolusjonere hvordan strøm lages ved å ta solenergi i bruk lokalt.
Du møter Simona Petroncini på vår konferanse.https://www.nho.no/Om-NHO/Regionforeninger/NHO-Hordaland/Arrangementer/arskonferanse-hordaland/forside/program/