Hvor ble det av Os-veien?

I forslaget til revidert statsbudsjett var det langt mellom samferdselstiltak i Hordaland. – Regjeringen la til grunn oppstart av E39 Svegatjørn-Rådal i 2014. Den fristen klarer man nå ikke å overholde, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

Publisert 14.05.14

Hordaland

Grunnlaget for oppstart er at Stortinget vedtar en bompengeproposisjon for finansiering av hele prosjektet. Dette kunne man gjort i forbindelse revidert statsbudsjett. – Nå får man en totalt unødvendig utsettelse av prosjektet. Hvis man skal lete etter manglende handlekraft fra denne regjeringen blir dette et godt eksempel, sier Knudsen.

En utsettelse betyr at man må vente til etter at statsbudsjettet for 2015 blir lagt frem i oktober før bompengeproposisjonen kan legges frem for Stortinget. Deretter vil det etter hva Statens Vegen har uttalt gå ytterligere trekvart år før man setter spaden i jorden. – Det medfører at prosjektet sannsynligvis ikke kommer i gang før i slutten av 2015, og det er næringslivet svært lite fornøyd med, sier Knudsen.

 

Kontakt oss

Tom Knudsen

Regiondirektør

NHO Hordaland

Tom.Knudsen@nho.no
Mobil
90830688