Hvordan vasker man en fjellhall?

Det er problemstillingen næringslivet blir utfordret på i en dialogkonferanse onsdag 14. mai i regi av Leverandørutviklingsprogrammet.

Publisert 13.05.14

Hordaland

- For å unngå forurensing av drikkevannet er en drikkevannskilde avhengig av hyppig rengjøring, men dette er i dag svært dyrt og krever mye sikring før fjellhallene kan vaskes, sier Tore Andre Sines, prosjektleder i Leverandørutviklingsprogrammet.

Fra dyrt og komplisert til rimelig og smart

Felles for vannbasseng er at det i årenes løp akkumuleres slam som legger seg på veggene og på bunn av bassenget. Drikkevannsforskriftens krav til kvalitet på behandlet drikkevann krever rutinemessig renhold av bassenger. Tradisjonell fremgangsmåte er manuell rengjøring. Slammet spyles ut for å unngå at vannkvaliteten forringes.

Bergen Vann og Norsk Vann samt flere kommuner er i gang med en ny leverandørutviklingspilot i satsingen til NHO og KS. Man ser for seg en slik løsning:

En fjernstyrt enhet kan gå inn og utføre jobben uten fare for liv og helse. Den kan gjøre jobben uten at geologisk vurdering og sikring er nødvendig i forkant. Jobben kan utføres raskere, rimeligere og sikrere uten risiko for mennesker.

Stort marked

Markedet er stort for rengjøring av tunnelbasseng. En undersøkelse fra Vann- og avløpsetaten i Bergen viser at det i løpet av de 7 siste årene er rengjort 8 fjellbasseng av totalt 24. Totalt har dette arbeidet kostet ca. 10 MNOK. 90 % av kostnaden er knyttet til sikring i forkant av rengjøringen.

Det synes derfor å være klart at eiere av slike basseng kan spare både tid og penger på å finne en mer effektiv løsning for dette arbeidet. En indikasjon basert på opplysninger fra 10 kommuner viser et samlet volum for disse kommunene på 700.000 m3 vann i fjellbasseng og total tunnellengde på kanskje 50.000 lm.

Dialogkonferanse onsdag 14. mai kl. 09:30 på Svartediket vannbehandlingsanlegg i Bergen.

6 kommuner vil i felleskap presentere sitt behov for leverandørmarkedet (Bergen, Drammen, Oslo, Trondheim, Kristiansand og Bærum).

Konferansen åpnes av finansbyråd Liv Røssland. Det blir omvisning på Svartediket og Ulriken bassengene, med gode fotomuligheter, etter dialogkonferansen.

Se program: http://leverandorutvikling.no/moeteplasser/dialogkonferanse-om-ubemannet-rengjoering-og-rensing-av-tunnelbasseng-article517-481.html

Fakta om Leverandørutviklingsprogrammet: http://leverandorutvikling.no/om-programmet/

Kontaktperson Bergen Vann KF; Ole Dan Lundekvam, Tlf: 918 69 300

Kontaktperson Leverandørutviklingsprogrammet; Tore André Sines, Tlf: 915 75 450

 

Kontakt oss

Tore Andre Sines

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

tore.andre.sines@nho.no
Telefon
91575450