AFP

Informasjonsmøte AFP og sluttvederlag

Ønsker du en gjennomgang eller oppfriskning på regelverket for privat AFP og/eller sluttvederlag?

Publisert 27.08.15

Vestlandet

NHO Hordaland inviterer sammen med Privat AFP og Sluttvederlag til informasjonsmøte onsdag 16. september 2015, i NHO Hordaland sine lokaler i Veiten 3, 6. etasje.

Det er to alternative gjennomføringer; kl 10-12 eller kl. 13-15. Møtene er gratis for deltakerne.

Hovedmålgruppen er ledelse og administrativ ansatte i bedrifter som er tilknyttet eller vurderer å tilknytte seg ordningene.

Her er utvalg av tema som vi gjennomgår på informasjonsmøtene:

  • Hva er AFP, og hva skiller AFP fra andre pensjonsordninger?
  • Hva skal til for å få AFP?
  • Hvor mye utgjør AFP-pensjonen?
  • Hva er sluttvederlag og hvem er denne ordningen for?
  • Hva skal til for å få sluttvederlag?
  • Hvordan blir en bedrift tilsluttet Fellesordningen for AFP og Sluttvederlagordningen?
  • Finansiering og premiebetaling.

Meld dere på her