Ingen klare svar fra Samferdsministeren

Stortingsrepresentant Magne Rommetveit (Ap) stilte spørsmål om fergekapasiteten vil bli økt mellom Stavanger og Bergen. Statsråd Ketil Solvik-Olsen var ikke avvisende i svaret.

Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Publisert 25.02.14

Hordaland

Rommetveit stilte følgende spørsmål:

"Vil statsråden ved ny anbodsutlysing på riksvegferje-strekningane på E39 mellom Stavanger og Bergen stilla krav om auka kapasitet og frekvens, og at det i anboda vert krav om tilgang på trådlaust internett for dei reisande?"

Samferdselsministeren hadde følgende svar til spørsmålet:

"Noverande konsesjonsperiode for riksvegferjestrekningane på E39 mellom Stavanger og Bergen går ut 31. desember 2016. Statens vegvesen er derfor i gang med å greie ut kva krav som skal stillast til kapasitet og frekvens på desse strekningane. Til hjelp i dette arbeidet vert det utarbeidd grundige trafikkanalysar og -prognosar. Med bakgrunn i desse vil dei endelege krava som skal sikre tilstrekkeleg kapasitet, bli fastlagde. Dette arbeidet er ikkje avslutta.

Statens vegvesen har til no ikkje kravd at ferjene skal ha tilgang på trådlaust internett for dei reisande, men på fleire ferjer finst dette tilbodet allereie. Om dette skal vere eit krav i samband med anbodsutlysinga, vil også bli vurdert av Statens vegvesen."

Ministeren vil med andre ikke på det nåværende tidspunktet ta stilling til om kapasiteten skal økes.- Vi ser at trafikken øker på sambandet. For næringslivet er det viktig at fergesambandene mellom Stavanger og Bergen oppleves som sømløs, og at trafikken går kontinuerlig, sier Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland.

- Næringslivet har en konkurranseulempe ved å måtte vente på fergene. Denne ulempen blir først opphevet når vi får en fergefri E39. I mellomtiden må kapasiteten økes, slik at fergene går kontinuerlig fra morgen til kveld, sier Knudsen.