Statens vegvesen etterlyser innovative verksemder

Statens vegvesen har behov for løysningar som gjer det mogleg i sanntid å oppdage og gi informasjon om kva som skjer, og kva trafikantane bør gjere dersom det oppstår ei uventa hending i ein tunnel. Dei inviterer derfor til dialogkonferanse 1. mars for å informere om utviklingsprosjektet og Innovasjonspartnarskap.

Publisert 28.02.18

Vestlandet

Det ligg til saman 9 millionar i potten for 1-3 verksemder som kan utvikle løysningar i partnarskap med Statens vegvesen.

Følg linken under, og les meir!

Kontakt oss

Tore Andre Sines

Prosjektleder Nasjonalt program for leverandørutvikling

Nasjonalt program leverandørutvikling

tore.andre.sines@nho.no
Mobil
91575450