Innspillskonferanse om effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner

Hva vil fergefri E39 bety for vår region? Hvor mange flere blir vi i Hordaland i 2040, og hva lever vi av? Dette er tema for innspillskonferansen om effektive bo- og arbeidsmarkedsregioner.

Publisert 08.07.14

Hordaland

NHOs årskonferanse i 2015 vil handle om nettopp disse temaene. Høsten 2014 benyttes for å samle inn data fra alle regionene i Norge.

Norges befolkning øker kraftig, men veksten fordeler seg ujevnt i ulike regioner. Mens byene og sterke næringsregioner opplever voksesmerter, sliter andre deler av landet med stagnasjon og attraktivitetsutfordringer.

Vekst og utvikling defineres av regionenes tiltrekningskraft – på folk som søker gode jobber og utdanningsmuligheter og bedrifter som søker kundegrunnlag og arbeidskraft.

Hvor godt skodd er vi for å møte denne utviklingen? Greier vi å omskape voksesmerter til ny vekst, økt produktivitet og styrket konkurransekraft? Hvilke ringvirkninger skaper sterke bo- og arbeidsmarkedsregioner for næringslivet og samfunnet for øvrig?

Næringliv og politikere møtes for å diskutere Hordaland-, og Bergens regionens utfordringer.

Du møter blant annet:

Jørgen Aarhaug, Transportøkonomisk Institutt
Terje Søviknes, ordfører i Os
Liv Kari Eskeland, ordfører i Stord
Tom Knudsen, regiondirektør i NHO Hordaland
Lars Solberg, administrerende direktør Apply Leirvik
Torill Eidsheim, stortingsrepresentant for Høyre
Magne Rommetveit,
stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet

Flere innledere blir lagt ut etterhvert som de blir klare.

Tid: Mandag 18. august 08:30-11:30 
Sted: Radisson Blu Royal på Bryggen

PÅMELDING: Meld deg på her!
Frokostservering og registrering fra kl. 08:00.

Åpent for alle interesserte.

PROGRAM:

08:30   Velkommen, ved Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

08:35   Jan-Bertil Lieng, prosjektleder for NHOs årskonferanse 2015

Hvorfor er effektive bo og arbeidsmarkedsregioner viktig for næringslivet, inkl. resultatene fra de regionale analysene utført av NHO

09:00   Jørgen Aarhaug, TØI 

Effektive bo- og arbeidsregioner - Ringvirkninger av samferdselsinvesteringer(TØI)

09:45   Spørsmål fra salen

09:55   Pause

10:10   Lars Solberg, Apply Leirvik og Øyvind Lygre, Green Carrier og leder i NHO Logistikk og Transport region Vestlandet

Hvilke grep må politikerne ta i dag? To bedrifter utfordrer politikerne.

10:40   Ordfører Liv Kari Eskeland i Stord og ordfører Terje Søviknes i Os 

Svarer på utfordringene over og hvilke konsekvenser gir det for politikken som må føres på lokalt nivå. Hva har Bergen og omlandet tenkt å gjøre?

10:55   Stortingsrepresentantene Torill Eidsheim (H) og Magne Rommetveit (Ap)

Svarer på utfordringene over og hvilke konsekvenser gir det for politikken som må føres på regionalt/statlig nivå.

11:10   Spørsmål/kommentarer fra salen til innledere

11:30   Slutt for dagen