Invitasjon til årsmøte i NHO Reiseliv Vest Norge

Det inviteres til årsmøte og konferanse for medlemmene i NHO Reiseliv Vest Norge, 25. mars på Brakanes Hotel i Ulvik.

Foto: Brakanes Hotel Ulvik

Foto: Brakanes Hotel Ulvik

Publisert 27.02.14

Hordaland

Dato: Tirsdag 25. mars 2014 kl 1200
Sted:  Brakanes Hotel, Ulvik i Hardanger

Program

Kl 12:00         Felles lunsj på hotellet

Kl 13:00         Åpning ved styrets formann, Aslak Dalehaug

Sak 1  Valg av møteleder og referent

Sak 2  Godkjenning av innkalling

Sak 3  Registrering av stemmeberettigede, ingen kan møte med fullmakt

Sak 4 Valg av tilstedeværende bedriftsrepresentant som sammen med møteleder skal undertegne protokollen fra årsmøtet

Sak 5   Årsberetning 2013

Sak 6  Revidert regnskap pr. 31.12. 2013.

Sak 7  A) - Valg av styre i henhold til vedtektenes § 9 og 10 

B) - Valg av valgkomité bestående av 3 representanter

C) - Valg av revisor

Kl 1400-1440 Hva skjer i NHO Reiseliv – aktuell næringspolitikk
v/Ole Warberg, president i NHO Reiseliv

kl 1440 - 1510 Nytt fra NHO Reiseliv Innkjøp og Innkjøpsstrategi 2014-2016
V/ Morten Karlsen, Direktør for NHO Reiseliv Innkjøpskjeden 

Kl 1510-1530 Benstrekk

Kl 1530– 1615 Medlemmenes time, diskusjon, spørsmål, debatt

Kl 1630       Utflukt til Hardanger Saft- og Ciderfabrikk

Kl 1900       Aperitiff på Brakanes hotel

Kl 1930       Middag på hotellet

For ytterligere informasjon og påmelding, ta kontakt med bransjesjef, Wenche Salthelle: wenche.salthella@nho.no

Påmelding innen 15. mars.