Kick-off for Female Future 2014-15

29. September gikk startskuddet for Female Future Vestlandet med den første samlingen på Radisson Blu Hotell Norge. 26 topp motiverte og ambisiøse damer ønsker å utvikle seg som ledere og lære mer om styrearbeid og retorikk.

Startskuddet går for Female Future Vestlandet på Hotel Norge 29. september

Startskuddet går for Female Future Vestlandet på Hotel Norge 29. september

Publisert 30.09.14

Hordaland, Female Future

Gruppen består av 1 fra Sogn og Fjordane, 9 fra Rogaland og 16 fra Hordaland.

Female Future er et samarbeid mellom Innovasjon Norge og NHO. Bakgrunnen for det første programmet i 2003 var den norske lovregelen om at 40 prosent av styremedlemmene i børsnoterte selskaper måtte være kvinner. NHO ønsker å styrke kvinnelige leders kompetanse for å sikre norske bedrifter tilgang på de beste styrekandidatene.

- Med Female Future ønsker vi å mobilisere talenter i våre medlemsbedrifter, gi dem utviklingsmuligheter og skape møteplasser, slik at flere kvinner kommer i posisjon til lederroller og styreverv. Vi legger til rette for at bedriftene kan videreutvikle nøkkelmedarbeidere og jobbe langsiktig for å få flere kvinner i ledelsen og styrene, sier prosjektleder i Female Future Vestlandet, Elisabeth Jebsen Marek.

For den enkelte deltaker betyr programmet ledertrening, formell styrekompetanse og tilgang til et unikt nettverk på tvers av bransjer.

Female Future er en del av NHOs strategi for å fremme mangfold og likestilling i arbeidslivet, for å sikre bedriftene den beste kompetansen. NHO arrangerer også Global Future.