Klar oppfordring til Hordalandsbenken: - Sotrasambandet må settes i gang

-Næringslivet kan ikke vente på at det skal reguleres for deponi før oppstart på Sotrasambandet. Det sa regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen i møte med representantene på Hordalandsbenken. Politikerne fra fylket er optimistisk til at oppstart skjer som opprinnelig planlagt i 2019.

#205

Styret i NHO Hordaland hadde sammen med styret i Bergen Næringsråd møte med politikerne på Hordalandsbenken torsdag ettermiddag.

Publisert 04.11.16

Vestlandet

En manglende reguleringsplan for deponering av masser kan gjøre at arbeidet med Sotrasambandet blir forsinket. 
– For næringslivet er dette rett og slett ikke akseptabelt, sa Tom Knudsen, og fikk støtte fra de folkevalgte politikerne på Hordalandsbenken.

- Vi ser at dette er en utfordring i forbindelse med bygging av mange prosjekt. Det er dermed ikke sagt at det betyr ytterligere utsettelse.  Jeg er ikke bekymret for oppstartstidspunktet for Sotrasambandet, svarte Høyres Torill Eidsheim.

På sitt høstmøte med Stortingspolitikerne fra Hordaland var NHO Hordaland, sammen med Bergen Næringsråd i møte med de folkevalgte fra fylket torsdag ettermiddag.Skatt og samferdsel
I tillegg til samferdsel og tema knyttet til Rv 7 og bompenge økning i Bergen, var skatt et sentralt tema i møtet.  NHO
mener det er viktig at regjeringen viderefører den gode politikken innenfor områder som samferdsel, fortsatt styrking av næringsrettet innovasjon og målrettede tiltak for sysselsetting.

- Vi er godt fornøyd med at regjeringen overoppfyller forventningene til
Nasjonal Transport plan (NTP) sa Tom Knudsen, som samtidig påpekte at det er mange gjenstående prosjekter på listen.

Politikere fra flere parti presiserte at det ligger store utfordringer i
arbeidet framover med NTP for Hordaland sin del. Positive til CO2-fond

Også klima var ett av temaene som NHO tok opp i sitt innlegg til benken. 

-Det blir ikke grønt skifte med rød bunnlinje, presiserte Tom Knudsen, og viste til NHOs forslag om å etablere et CO2-fond etter modell fra NOX-fondet. Flere av Hordalandspolitikerne var positive til ideen.
- En forlokkende tanke, særlig med tanke på yrkestransportnæringen, sa Aps Per Rune Henriksen.

#205Lærlingtilskuddet må økes
I forslag til alternativ budsjett har Venstre lagt fram forslag om å øke lærlingtilskuddet til 5.000 kr.  NHOs beregninger viser at det gjenstår 8.000 kr for at tilskuddet til en lærlingeplass skal tilsvare en skoleplass.

-Det er kun en liten differanse på 3.000 kroner som skal til for å vise at politikerne tar dette på alvor, var den avsluttende oppfordringen fra NHO til Hordalandsbenken.

#205