Klart budskap til samferdselsministeren

NHOs medlemsbedrifter møtte sammen med partene i arbeidslivet samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen til innspills møte på NTP 2018-2029.

Publisert 07.04.16

Vestlandet, E39

Solvik-Olsen innhenter synspunkter og vurderinger fra næringslivet knyttet til neste utgave av Nasjonal transportplan. NHOs prioriteringer i Samferdselspolitikken mot 2030 og behovet for investeringer var utgangpunktet når medlemsbedriftene kom med sine innspill på
transportetatenes framlegg til Nasjonal Transportplan 2018-2029  og prioriteringene i forslaget.

Næringslivet i Hordaland er opptatt av å få oppstart på sentrale veiprosjekt tidligere i NTP-periode. Budskapet til samferdselsministeren var derfor klart; regjeringen må som minimum velge den høye rammen som er satt fra etatene, og starte arbeidet i første del av NTP-perioden.

- Selv om det er tre eller fire store prosjekt i denne regionen, er det mye penger inne i hvert prosjekt, sa samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.
Jeg tar med alle god innspill fra denne regionen, og kan si at det vil skje mye på Vestlandet, selv om ikke alt vil skje med en gang.  Vi må planlegge for framtiden, sa Solvik-Olsen.