Knudsen kåret til årets Hordalending

Regiondirektør i NHO Hordaland, Tom Knudsen og distriktssekretær i LO Hordaland, Roger Pilskog mottar i dag prisen som årets Hordalending for sitt arbeid for fagutdanningen i fylket. Prisen deles ut av Hordaland fylkeskommune på fylkesordførerens årlige nyttårsmøte .

Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Tom Knudsen, regiondirektør NHO Hordaland

Publisert 05.01.15

Vestlandet

Prisen skal løfte frem ekstraordinære prestasjoner, handlinger og engasjement hos personer, lag, foreninger eller virksomheter med tilknyting til Hordaland. Kandidatene må ha utmerket seg lokalt, nasjonalt eller internasjonalt, og ha satt Hordaland på kartet. 

DETTE SIER JURYEN

«Lærebedriftene i Hordaland gjer ein stor og viktig innsats for å sikre ungdom god utdanning. I 2014 er det i overkant av 4500 ungdomar som får prakis i lærebedrifter i Hordaland. Nokre større bedrifter har mange lærlingar, men ein stor del av opplæringa går føre seg i små og mellomstore bedrifter som har éin eller nokre få lærlingar.

NHO og LO innehar verva som leiar og nestleiar i Yrkesopplæringsnemnda i Hordaland som i samarbeid med Hordaland fylkeskommune koordinerer lærlingavtalane. Prisen er såleis òg ei anerkjenning av NHO og LO og som tydelege røyster for fremjing av fagopplæring og lærlingordninga.

Begge er involvert i fellesprosjektet «aksjon lærebedrift», der målet er å rekruttere fleire lærebedrifter, motivere eksisterande lærebedrifter til å ta inn nye lærlingar, og motivere fleire ungdomar til å velgje yrkesfag.

NHO og LO i Hordaland står saman som mottakar av diplomet og som forvaltar av pengegåva på kr. 50.000,-.

Vi gratulerer med prisen som går til lærebedriftene i Hordaland representert ved NHO og LO i Hordaland.

Lærebedriftene i Hordaland gjer ein stor og viktig innsats for å sikre ungdom god utdanning.

I 2014 er det i overkant av 4500 ungdomar som hatt fått praksis i lærebedrifter i Hordaland.

Prisen er ei anerkjenning bedriftene sin innsats og av NHO og LO som tydelege røyster for fremjing av fagopplæring og lærlingordninga.

Til prisen høyrer òg ei pengegåve på kr. 50.000,-»

Prisen blir delt ut på fylkesordførerens nyttårsmøte, som overføres live her: Nyttårsmøtet 2015.