Kraftfull fysikktime

Energi Norge henvender seg til både videregående skoler og kraftnæringen med sitt nyutviklede undervisningsopplegg "Kraftfull fysikktime".

Publisert 12.05.14

Hordaland

Energi Norge oppfordrer alle medlemsbedrifter i kraftnæringen til å kontakte de videregående skolene i sitt nærområde for å tilby seg å holde en dobbeltime i fysikk for elevene.

«Kraftfull fysikktime» er utarbeidet av Energi Norge i samarbeid med Skolelaboratoriet ved NTNU. Det er laget fire ferdige dobbelttimer i fysikk for 2. og 3. klasse i videregående skole.  Timene er prøvd ut, og har bevist at de fungerer godt med tanke på både nivå og innhold. Opplegget er tilpasset kompetansemålene og læreplanen i fysikk. Opplegget kan godt også brukes som et supplement eller en del av lektor2 ordningen.

Kraftnæringen står foran store rekrutteringsutfordringer, og må jobbe langsiktig med rekruttering gjennom tettere samarbeid med videregående skoler. Derfor er det viktig at alle kraftselskaper motiverer sine engasjerte ingeniører til å fungere som ambassadører for næringen og undervise i en «Kraftfull fysikktime».

Hensikten med «Kraftfull fysikktime» er å skape en større forståelse blant elevene for at fysikken de lærer på skolen er viktig for en ingeniør.  Ved å undervise i en fysikktime, vil ingeniøren være en rollemodell som kan inspirere elevene til å velge en karriere innen kraftnæringen.

Inspirasjonsvideo, presentasjoner og beskrivelse av elevforsøk ligger tilgjengelig på www.energinorge.no/fysikktimen

Energi Norge vil gjerne motta en mail fra alle som bruker opplegget og hvilke skole de har besøkt. Beste virksomhet vil bli premiert på neste års HR- og lederkonferanse i januar 2015.